Sākums / Norises / 2023

Martā un aprīlī Kolkas Lībiešu saieta namā apskatāma Irēnes Junkeres fotogrāfiju izstāde “Lībieši cauri laikam”. To rīko saieta nams kopā ar Līvu savienības Kolkas grupu. Šīs fotogrāfijas kolciniekiem 2017. gadā dāvinājusi Zoja Sīle, un tā ir daļa no plašās fotoizstādes, kas tapa 1992. un 1993. gadā un pēc tam apceļoja Ziemeļvalstis, iepazīstinot ar lībiešiem un viņu dzīvi.

 

Lībiešus fotografēja ne tikai Irēne Junkere, bet arī Uldis Briedis, Gunārs Janaitis, Dainis Kārkluvalks un Vaira Strautniece, un iemūžināmos varoņus viņiem palīdzēja atrast toreizējā “Lībiešu krasta” direktora vietniece Māra Zirnīte un Līvu savienības Kolkas grupas vadītājs Gundars Bertholds. Izstādes tapšanu atbalstīja Ziemeļvalstu informācijas birojs, un sadarbībā ar biroju tapa arī plašs informatīvais izdevums “Līvlist” piecās valodās (lībiešu, latviešu, sāmu, somu un norvēģu), kas stāstīja par lībiešu vēsturi un kultūru un ceļoja kopā ar izstādi. Izdevuma “Līvlist” (1994) veidošanā piedalījās arī “Lībiešu krasts” un jaundibinātais Lībiešu kultūras centrs. Vēl jāpiebilst, ka daļa izstādei paredzēto fotogrāfiju publicētas mēnešrakstā “Līvli”.

Izstādē Kolkas Lībiešu saieta namā aplūkojami 17 Kolkas, Košraga, Melnsila un citu ciemu iedzīvotāju portreti, to skaitā lībiešu valodas runātāji Marta un Viktors Bertholdi, Helēna Ozolzīle, Elfrīda Liepājniece un citi.