Sākums / Norises / 2023

Atvadu vārdi Helmī Staltei (1949–2023)

Līvu savienība

08/06/2023

 

 

Kuodūd                                                                                     Mājas

Ma vȱidab pizārkuodād                                                          Es glabāju gliemežvākus

Abbõrd ja vāldad                                                                      Trauslus un baltus

Glīemõd amūstiz jettõt kuodūd                                             Gliemežu sen pamestās mājas

Agā ne ātõ lǟnõd                                                                       Varbūt viņi ir aizgājuši

Mōīlmõ vȯtšõm vȯnnõ                                                             Pasaulē laimi meklēt

Nemē ma                                                                                    Kā es

Kui minnõn pūtõb                                                                     Kad man pietrūkst

Irg ikšīggiņ vȯlmizt                                                                   Brītiņa vientulības

Ma lǟb pizārkuod sillõ                                                              Es ielienu gliemežvākā

Ja panāb uks vizzõ                                                                    Un aiztaisu durvis

/Baiba Damberga/

 

Helmī Stalte un Andris Lagzdukalns 2018. gadā, kad lībiešu delegācija ciemojās Kihnu salā Igaunijā.
Ievas Ernštreites foto

 

Līvu savienības saime Kolkā, Mazirbē, Rīgā un Ventspilī sēro par Helmī došanos mūžībā, kur gaida satikšanās ar visu, kas bija dārgs šai saulē.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Helmī ģimenei un tuviniekiem.

Atvadīšanās no Helmī Staltes notiks 13. jūnijā no pulksten 10 līdz 13 Mazajā ģildē un no pulksten 15 līdz 17 krematorijā.