Sākums / Norises / 2023

Noslēdzies Latvijas Nacionālā kultūras centra izsludinātais konkurss “Lībiešu (līvu) kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšana 2023. gadā”. Tajā varēja piedalīties biedrības, kuras darbojas vismaz trīs gadus un kuru darbības mērķi ir saistīti ar lībiešu kultūras saglabāšanu, bet jo īpaši ar praktizēšanu un tālāknodošanu jaunākās paaudzes vidū; pētniecību, t. sk. dokumentēšanu, un to rezultātu plašu pieejamību; iespējami plašas lībiešu kopienas un sabiedrības kopumā informēšanu.

 

Mazirbe Lībiešu svētku laikā.
Foto no Līvu savienības krājuma

 

Šogad, ņemot vērā Līvu savienības simtgades plašo atzīmēšanu, valsts piešķirtais atbalsts bija krietni dāsnāks nekā citkārt. Konkursā kopumā tika piešķirts 65 500 eiro liels finansējums. Nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” saņēma 10 450 eiro projektam “Grāmatas “Lībiešu [kultūr]telpa” izdošana un Ventspils lībiešu kopienas stiprināšana”. Līvu savienība projektam “Stiprākai lībiešu kultūrtelpai” saņēma 47 850 eiro. Lībiešu kultūras centrs (“Līvõ kultūr sidām) tika pie 7200 eiro – lībiešu kultūrtelpas portāla Livones.net darbībai 2023. gadā piešķirti 4165 eiro, bet grāmatas “Belte, tas mālders” manuskripta sagatavošanai 3035 eiro.