Sākums / Norises / 2023

2. decembrī divās Latvijas vietās – Kaltenē un Rīgā – notiks pasākumi, kuros varēs ielūkoties lībiešu muzikālajā mantojumā un vēsturē. Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs Rīgā plkst. 14.00 aicina apmeklēt pasākumu “Lībiskais un somiskais”, kas veltīts Somijas Neatkarības dienai. Tajā varēs iepazīties ar dažām kultūras saiknēm, kas vieno latviešus un tuvākos somugru kaimiņus – lībiešus, igauņus un somus. Programmā būs Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist” koncerts, tematiskā ekskursija “Somu dzīvesstils latviešu gleznotāja namā”, bet noslēgumā – īss priekšlasījums par izcilo somu gleznotāju Ēro Jernefeltu.

 

“Līvlist” uzstājas Spīķeru koncertzālē Lībiešu karoga svētkos 19. novembrī.
Ineses Dāvidsones foto

 

Savukārt Rojas jūras zvejniecības muzejs 2. decembrī plkst. 11.00 savā filiālē “Kaltenes klubs” rīko pētniecisko lasījumu dienu. Programmā paredzēti četri priekšlasījumi – Māris Ribickis stāstīs par ekonomisko, politisko un sociālo situāciju Kurzemē Pirmā pasaules kara laikā, Renāte Blumberga runās par Pirmā pasaules kara ietekmi uz lībiešu likteņiem, bet Aldis Denčiks un Egita Jansone iepazīstinās ar novadniekiem – četriem kapteiņiem un baletdejotāju Veltu Vilciņu.