Sākums / Norises / 2021

Tagad arī latviski lasošajiem ir iespēja iepazīties ar lībiešu mūsdienu dzejnieku Baibas Dambergas, Valta Ernštreita un Ķempju Kārļa kopkrājumu “Triliums”. Šādu iespēju sagādājusi Starptautiskā lībiešu draugu biedrība, saņemot “Latvian Literature”, “Eesti Kultuurkapital” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

 

2018. gadā bilingvālais krājums “Trilium” iznāca lībiešu un angļu valodā. Lībiešu kultūras centra izdotais krājums guva plašu ievērību – 2019. gadā tas saņēma Latvijas literatūras gada balvu īpašā nominācijā, kas ir līdz šim lielākā atzinība lībiešu rakstniecībai, un 2020. gadā – Igaunijas radu tautu programmas literatūras balvu.

No tā izaugušais pašreizējais krājums ir nācis klajā trīs valodās – papildus lībiešu valodai, arī igauņu un latviešu valodā, turklāt tas papildināts ar jauniem dzejoļiem. Grāmatu kuplina Valta Ernštreita rakstīts pēcvārds, kurā analizēta lībiešu rakstniecība. Krājuma māksliniecisko ietērpu veidojusi Zane Ernštreite.