Sākums / Norises / 2021

No 2022. līdz 2032. gadam Apvienoto Nāciju Organizācija izsludinājusi Pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi. Tās mērķis ir vērst uzmanību uz pirmiedzīvotāju valodu izzušanu un nepieciešamību tās saglabāt, veicinot pirmiedzīvotāju iespējas savas valodas izmantošanā.

Arī Latvija nolēmusi aktīvi iesaistīties šajos pasākumos, jo Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu valoda ir apdraudētākā valoda Eiropas Savienībā. Starptautiskajā Desmitgades darba grupā Latviju pārstāvēs LU Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.

 

15. un 16. martā UNESCO birojs Almati rīkoja pirmās konsultatīvās tikšanās ar Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu pirmiedzīvotāju pārstāvjiem, valodu pētniekiem un aktīvistiem, kā arī valsts institūcijām, lai noskaidrotu desmitgades starptautiskajā rīcības plānā iekļaujamās prioritātes. Pirms konsultācijām Latvijas pārstāvis V. Ernštreits savā feisbuka profilā rakstīja: “Šī ir mana pirmā oficiālā darbadiena, pārstāvot Latvijas Republiku ANO izsludinātās Starptautiskās pirmiedzīvotāju valodu desmitgades (2022–2032) Globālās darba grupas dalībnieka statusā. Nākamo triju gadu laikā centīšos izmantot pieredzi, kuru, pats būdams lībietis, esmu guvis, nodrošinot Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – nākotni, lai padarītu stiprākas, ilgstpējīgākas un redzamākas visas pasaules pirmiedzīvotāju valodas.”