Sākums / Norises / 2021

Kōrli Stalte

Lumkōpkõd loul

Mēḑi kaimiz lumjemā

līndam, līndam, līndam,

vāldaks katām amā mō,

kil mēg siedā vīndam,

ku mēg līndam, līndam.

 

Paldīņ mēg kil täsā ūom,

kīerõs, kīerõs, kīerõs,

valdõ lūnda täddõn tūom

touvõst mōzõ vīerõs,

vīerõs, vīerõs, vīerõs.

 

Kierdõ lindõs rūoikõm mēg

kōgaz tästõ jarā,

īegid Jumālõks ni tēg,

mēg lǟm amā barā

jarā, jarā, jarā.

 

 

Kārlis Stalte

Sniegpārsliņu dziesma

Mūs sūtīja sniega māte

lidot, lidot, lidot,

baltu apsegt visu zemi,

gan mēs to paveiksim,

ja mēs lidosim, lidosim.

 

Tagad mēs gan esam šeit,

virpuļojot, virpuļojot, virpuļojot,

baltu sniegu jums atnesam,

no debesīm zemē ritot,

ritot, ritot, ritot.

 

Žigli lidojot, mēs steidzamies

tālu projām no šejienes,

palieciet ardievu nu jūs,

mēs iesim, viss bars,

projām, projām, projām.

 

***

Šeit publicētais Kārļa Staltes dzejoļa “Sniegpārsliņu dziesma” variants lībiešu un latviešu valodā (tulkojis Valts Ernštreits) ir ņemts no autora sastādītās ābeces “Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz” (2011). Dzejolis kopā ar notīm, bez norādītiem autoriem, publicēts jau mēnešraksta “Līvli” 1933. gada decembra numurā. Tāpat šo Kārļa Staltes dzejoli Pēteris Dambergs ir iekļāvis paša sastādītāja 1935. gadā iznākušajā lībiešu lasāmgrāmatā “Jemakīel lugdõbrāntõz skūol ja kuod pierast” (61.–62. lpp.).

Attēli:

Zīmējums no lībiešu ābeces “Jelzi sõnā” (16. lpp.);

“Lumkōpkõd loul” publikācija mēnešraksta “Līvli” 1933. gada decembra numurā (4. lpp.).