Sākums / Norises / 2021

No 30.07.2021. līdz 08.08.2021. Košragā norisināsies Lībiešu vasaras universitāte – vienīgā augstskolas līmeņa programma, kas veltīta Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu valodas, vēstures un kultūras apguvei. Vasaras universitātē, ko rīko Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar Tartu Universitāti, piedalīsies gandrīz 40 maģistrantūras un doktorantūras studentu un pētnieku no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Islandes, Čehijas, Lietuvas un Latvijas.

Lībiešu vasaras universitātes laikā studentiem būs iespēja apgūt vai pilnveidot lībiešu valodas prasmi, iepazīt lībiešu vēsturi, kultūru un mūsdienas, tostarp lībiešu pēdējo vēsturiski apdzīvoto teritoriju – Lībiešu krastu, kas tieši tāpēc izraudzīts par vasaras universitātes norises vietu. Savukārt vasaras universitātes norisēs iesaistītajiem dažādu jomu pētniekiem vasaras universitāte kalpos kā vieta, kur dalīties pieredzē un veidot jaunas ieceres Latvijas otrās pamattautas izzināšanā un pasaules mazo tautu un valodu saglabāšanā.

Vasaras universitātes programma ir ļoti bagātīga – tajā iekļauta gan Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu apmeklēšana, lībiešu tradicionālās mūzikas iepazīšana un lībiešu ēdienu gatavošana, gan darbs ar lībiešu valodas teicējiem un iesaistīšanās Mazirbē notiekošās Lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” norisēs. Vienlaikus universitātes dalībniekiem būs lieliska iespēja iepazīt lībiešu mūsdienu kultūras izpausmes, jo nometnes programmā iekļauts lībiešu izcelsmes režisora Reiņa Botera veidotās izrādes “Nēmiz pǟl” (Uz redzēšanos!), Miķeļtornī tapušās lībiešu mākslas instalācijas “Mingiži līvliži äb ūo” (Nekādu lībiešu nav), lībiešu mūsdienu dzejas lasījumi un noslēgumā – ikgadējo Lībiešu svētku apmeklējums.

Lībiešu vasaras universitātes ietvaros norisināsies arī virkne semināru un meistarklašu, kas veltīti lībiešu valodas gramatikas pētniecībai, folkloras izzināšanai, kā arī elektronisko resursu veidošanai mazajām valodām un kultūrām. Atsevišķa meistarklase paredzēta lībiešu valodas standartizācijai, jaunvārdu un jaunu vietvārdu veidošanas jautājumiem lībiešu valodā – sagaidāms, ka tās rezultātā lībiešu valodas krājumu papildinās virkne jaunu, ikdienā nepieciešamu vārdu un terminu, jo lībiešu valodai, tāpat kā ikvienai citai, ir jāaug un jāattīstās.

Lībiešu vasaras universitāte norisinās jau trešo reizi, bet šoreiz Covid19 pandēmijas apstākļos tajā iesaistīts mazāks dalībvalstu loks, tāpat, lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības, tā daļēji norisināsies attālināti.

Lībiešu vasaras universitātes norisi ar Latviešu valodas aģentūras starpniecību atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Tartu Universitātes doktorskola (ASTRA projekts PER ASPERA). Vasaras universitātē iekļautie semināri notiek ar Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekta “Lībiešu valoda” (VPP-IZM-2018/2-0002), Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (LZP-2019/1-0240), PostDoc projekta “Eiropas valodu prasmes līmeņu pielāgošana lībiešu valodai: jauna iespēja izzūdošajām valodām” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527), Valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (VPP-IZM-DH-2020/1-0001) un Kopējās programmēšanas iniciatīvas Kultūras mantojuma programmas projekta “Atgriežot balsi kultūrainavām: marginalizēta nemateriālā kultūras mantojuma naratīvi, perspektīvas un prakse” atbalstu.