Sākums / Norises / 2021

Kā gāja vasaras skolā “Mierlinkizt 2021”

Ieva Zdanovska, “Mierlinkizt 2021” vadītāja

14/08/2021

Šoreiz nedaudz citāds stāsts par vasaras skolas gaitām Mazirbē no 29. jūlija līdz 7. augustam, ko esmu sagatavojusi no saviem ikdienas ierakstiem vasaras skolas Facebook kontā.

Pirmā diena. Visi veseli un veiksmīgi ieradušies. Vasaras skola atklāta sirsnīgi, ievērojot visus nometņu organizēšanas noteikumus, vadlīnijas un ieteikumus. Šodien atkalredzēšanās prieki, smiekli, sarunas, lībiešu valodas un lībiešu himnas atkārtošana, spēles, rotaļas, gardas pusdienas, pelde viļņos, protams, neiztrūkstoši cīņa ar iršiem (vismaz 14 likvidēti). Ir tik labi būt šeit, vērot, kā bērni ir izauguši, kā kaut kur aizsteidzas laiks, bet šeit, Mazirbē, liekas, ka tas tomēr apstājas uz desmit skaistām un sirsnīgām, piedzīvojumiem bagātām dienām.

Sirsnīgs paldies Valsts valodas aģentūrai, LU Lībiešu institūtam, personīgi Valtam Ernštreitam un Guntai Kļavai, paldies Lībiešu savienībai un Ievai Ernštreitei, paldies Pēterim Dambergam, Rasai Kastugai un pavārītēm, paldies maniem foršajiem kolēģiem – Maijai Dāvidsonei, Maijai Kronbergai, Ievai Vanagai, Lindai Zonnei-Zumbergai, Reinim Zumbergam, Ievai Līgai Segliņai, Ērikam Kārlim Āboltiņam, Ērikai Krautmanei, Enijai Lukševicai, Mārai Valdmanei, Eleonorai Riekstai un Megijai Grīnertei!

Otrā diena. Šodien pie mums Baiba Šuvcāne ar stāstījumu par lībiešu kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem – gan senākiem, gan mūsdienu. Kāds nometnes dalībnieks nosauca Valtu Ernštreitu par profesionālu lībieti, jo Baiba mūs iepazīstināja arī ar Valtu un Valta padarīto. Sākam apgūt lībiešu valodu pie Lindas un Ērikas. Un tad sākas lielais dabas izaicinājums – lietus vai saule! Jūras laikā gāza kā ar spaiņiem! Bērni atkārtoja zināšanas par lībiešiem, izmantojot grāmatiņu “Lībieši 44 atbildēs”. Vakarā tapa mākslas darbi, izmantojot kreppapīra daudzkrāsainību. Pašiem, pašiem lielākajiem bija iespēja satikt aktieru apvienības “Kvadrifrons” radošo komandu, īpaši Reini Boteru.

Trešā diena. Šodien pie mums Ventspils zāļu sieva Līga Reitere ar stāstiem par ziediem, par zīmēm, par kokiem, par dabas vērošanu. Vērtīgi! Paralēli notiek lībiešu valoda un mākslas nodarbība, kurā bērni gatavo pļavas ziedu, koku lapu, paparžu atspiedumu monotipijas tehnikā. Šodien atkal jūras laiks! Ķeram saulīti, jūras viļņus un vēju. Vakarpusē mākslas nodarbība, kur apgleznojam Ovišos lasītos skaistos akmeņus, ugunskura desu laiks – ņamm, garšīgi! Tad vēl dziesmu laiks un nelielas sporta aktivitātes!

Ceturtā diena. Šodien visa diena PRUSAKU PRINČA zīmē. Jau no paša rīta pie mums ieradās Ieva Ozoliņa, kura kopā ar kādas citas nometnes bērniem tepat Mazirbē 2018. gadā bija radījusi multfilmu “Slavenais prusaku princis”. Šodien viņa mums šo filmu rādīja un stāstīja par tās tapšanas procesu, jo arī šī multenīte ir par kādu slavenu lībieti. Mēs kopīgi apgleznojām T-kreklus sietspiedes tehnikā, uzzinājām, kā kādreiz līvu krastā tapināja laivas, un vakarpusē devāmies uz laivu kapsētu, kas ir unikāla vieta visā Latvijā. Arī paši saviem spēkiem centāmies uzzīmēt laivas vai to detaļas. Katru dienu klausāmies stāstos par lībiešiem un apgūstam dienas frāzes, mācāmies lībiešu valodu un dziedam.

Piektā diena. Šodien nometnē kukaiņu diena! Pie mums ciemos Gita un Andris Kūlas ar ļoti interesantu stāstījumu par kukaiņiem, un tos arī vērojām dabā. Bērni sajūsmā! Protams, lībiešu valoda, dziesmas, māksla, vakara ugunskurs, prieks, smaids un pozitīvas emocijas.

Sestā diena. Eduards Plankājs un Alise Pokšāne mums stāsta par arheoloģiskajiem izrakumiem, par to, ko tur var atrast un ko ar to visu var darīt, ko var uzzināt un ko vēstures pētīšana mums dod. Vakarā pie mums Lībiešu vasaras universitātes pārstāvji! Mazie bērni mācās no lielajiem universitātes dalībniekiem. Protams, valoda, mūzika, māksla, jūras laiks.

Septītā diena. Nometne iet jau uz otru pusi. Bērni saka, piesātinātas dienas. Laime sejā, prieks, zibošas acis! Šodien uzzinājām, kas bija Ilmārs Blumbergs, ar ko viņš nodarbojās un kā viņa mākslas darbi nonāca Mazirbē.

Rit vasaras skolas pēdējās dienas. Aizraujošas. Sirsnīgas. Vēl joprojām ar lielu atbildību mācāmies lībiešu valodu. Šodien bērniem pārbaudes darbs lībiešu valodas programmas apguves noslēgumā. Daudz dziedam un ejam rotaļās un spēlēs. Šodien nometnes noslēgums. Žēl, protams. Taču tai pašā laikā milzīgs gandarījums par padarīto un par savas pedagogu komandas paveikto. Un tā tās desmit dienas paskrēja vēja spārniem. Līdz nākamam gadam!

Līvu svētki! Atklāšanā piedalījās arī nometnes bērni ar nopietnu joku stāstu, kas tapis, iedvesmojoties no nometnes viesu vadīto nodarbību satura, par kādas īpašas vaboles atklāšanu Mazirbes jūrmalā. Pirms tam gājiens uz jūru, kurā mūsu labākais lībietis Gundars Emerbergs nesa vainagu kā ziedojumu Jūras mātei. Šogad neviens neieguva titulu “Piški paŗīmi līvli”, jo mazākais labākais apsteidza lielākos, kļūstot par labāko. Tikai par vienu punktu atpalika pagājušā gada labākās lībietes Lelū un Kristīne, tādējādi pierādot, ka viņas joprojām ir labākās un arī šogad palīdzēja Gundaram nest vainagu un ievest to jūrā. Jūras māte ziedojumu gan izskaloja malā, taču Uguns māte pieņēma.

Uz tikšanos lībiešu valodas mācību nodarbībās skolas laikā, kas noteikti notiks sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu.

Attēli no raksta autores krājuma.