Sākums / Norises / 2021

Edroma Velde 25.02.1928.–15.07.2021.

Līvu savienība un LS Rīgas nodaļa

16/07/2021

Līvi aizvien aiziet, lai piepulcētos savas tautas daudzajiem varenajiem un diženajiem – Jūras mātes svētītajiem ļaudīm, viņā Saulē.

Ir novītis mūsu tautas ļoti skaists un gaismas pilns zieds – garajā mūžā devusies mūsu Ēdruma! Viņa sevī iemiesoja visu līvu pašas labākās īpašības, kas izstaroja no viņas bezgalīgā labsirdībā, neparasti gaišā priekā, daloties ar katru no mums.

Edroma Velde Līvu savienības (Līvõd Īt) 95. gadadienā.
Anrija Požarska foto

Edroma Velde savā mūžā bijusi klāt svarīgākajiem lībiešu dzīves notikumiem. Dzimusi un augusi Vidzemē un Ziemeļkurzemē, atmiņās glabā neskaitāmus stāstus un notikumus no savas bērnības, dzīvojot lībiešu ciemā Mazirbē. Edromas klātbūtne un mūžam pozitīvais gars bijis klāt arī Līvu savienības norisēs, esot Rīgas nodaļas biedru pulkā, Līvu svētkos, Līvu Tautas nama iesvētīšanā un citos svarīgos notikumos. Savu piederību lībiešu kultūrai lolojusi arī lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist” dziedātāju pulkā. Edromas dziesmu pūrā bija neskaitāmas melodijas un dziesmu vārdi.

Edroma vienmēr saredzēja ikdienas mazajos niekos lielu prieku un spēja dalīties tajā ar katru. Edromas klātbūtne vienmēr raisīja pozītīvu un humora pilnu gaisotni, kas mums ļoti pietrūks. Pietrūks Edromas viegluma, dzīvesprieka, humora un vienmēr dziedošā gara.

Godājot Edrumu, saglabāsim ik katrs sevī daļiņu Edrumas gaišās labestības un sirdsskaidrības. Nu Edrumas dvēsele piepulcējusies mazo Čičorlinku pulkam. Un katru pavasari tā būs kopā ar mums.

Gaišu ceļu Tev, Edrumiņ!

Mīlestībā,

Līvu savienība un Līvu savienības Rīgas nodaļa

Atvadu vārdus sagatavoja Monta Kvjatkovska, Helmī Stalte, Dāvis Stalts