Sākums / Norises / 2021

Dziedi līdzi un mācies lībiešu valodu!

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izveidojis jaunu iespēju lībiešu valodas apguvei – bērnu un jauniešu auditorijai un jebkuram interesentam paredzētu oriģināldziesmu ciklu lībiešu valodā!

No 2020. gada 30. decembra ik nedēļu līdz pat februāra vidum LU Lībiešu institūta YouTube kanālā video formātā tiks publicētas vienkārši līdzi dziedamas dziesmas par dažādiem ikdienā svarīgiem tematiem. Dziesmu video papildināti ar titriem lībiešu valodā, dziesmu tulkojumiem latviski un notīm, kas ļaus ikvienam interesentam gan pašam iemanīties dziedāt lībiešu valodā, izjust valodas skanējumu un apgūt noderīgus lībiešu valodas vārdus, gan kalpos kā noderīgs palīglīdzeklis tiem, kur māca lībiešu valodu, arī vecākiem.

Līdz šim valodas apguves procesā nav bijusi iespēja izmantot vecumposmam atbilstošas, tekstuāli un muzikāli pielāgotas dziesmiņas. Jaunais dziesmu cikls uzlabo lībiešu valodas lietošanas iespējas, taču vienlaikus tas ir arī lieliska ilustrācija lībiešu pašu jaunradei. Dziesmu autores ir lībiešu valodas pratējas un muzikālā mantojuma kopējas Julgī Stalte un Ulla Frasere, kuras iedziedājušas jaunās dziesmas kopā savām ģimenēm un Salaspils jauktā kora Lōja dibinātāju lībieti Ģirtu Gailīti.

Projekta iedvesma bija 2020. gada pavasarī LU Lībiešu institūta sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas platformu Tavaklase.lv veidotais raidījumu cikls “7 līvõ kīel stuņḑõ / 7 lībiešu valodas stundas”, kas piedāvāja Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem un interesentiem iespēju apgūt pamatzināšanas par lībiešiem, lībiešu valodu, vēsturi un kultūru. Šo raidījumu tapšanā piedalījās lībiešu izcelsmes sporta žurnālists un TV producents Dāvids Ernštreits, kurš veidojis arī jaunradīto dziesmu video.

Dziesmu video pieejami LU Lībiešu institūta YouTube kanālā.

Papildinformācija: Annija Rošāne (annija.rosane(@)lu.lv)