Sākums / Norises / 2021

Latvijā darbojas vismaz desmit biedrības un nodibinājumi, kuru darbība saistīta ar lībiešu kultūru, tās popularizēšanu un vēstures izzināšanu. Tās dibinājuši gan paši lībieši, gan dažādas interesentu kopas.

Vecākās un pazīstamākās no tām ir Līvu savienība, kas 2023. gadā atzīmēs savu simtgadi un “Līvõ kultūr sidām” (Lībiešu kultūras centrs), kas dibināts 1994. gadā, un 2012. gadā reģistrētais nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda””.

Lībieši ar saviem ārzemju draugiem Mazirbes dzelzceļa stacijā 1933. gadā. Bruno Dziadkovska foto

No 21. gadsimtā dibinātajām sabiedriskajām organizācijām rosīgi darbojas Salaspils biedrība “Koris Lōja”, kuras mērķos ierakstīta vēlme pētīt lībiešu kultūras mantojumu un popularizēt to plašai auditorijai, kā arī veicināt lībiešu kultūras mantojuma atpazīstamību visos Latvijas reģionos un arī ārvalstīs. Līdzīgi uzdevumi ir 2009. gadā reģistrētajam nodibinājumam “Līvu fonds”: veicināt līvu tautas valodas un kultūras saglabāšanos; gan morāli, gan fiziski attīstīt un organizēt līvu valodas apguvi un praktisku ikdienas pielietošanu, kā arī veicināt Ziemeļkurzemes Līvu krasta apdzīvotās teritorijas attīstību sadarbībā ar valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām.

Lībiešu kultūra kā darbības dzinulis jaušama biedrības “Kolkas  radošā grupa”, “Mazsalacas draugi” (kopt Mazsalacas novada lībiešu kultūrvidi), “Metsepoles līvu kultūras centrs”, “Mazirbes draugu kopa”, Dundagas novada biedrības “Randalist” un citu īstenotajos projektos.

Šāgada pavasarī reģistrēta vēl viena sabiedriska organizācija: LU Lībiešu institūta atbalsta biedrība / LI Līvõd institūt tigtimiz seļtš. Tās oficiālā mājvieta ir Ventspils, un biedrības mērķos ierakstīts: Latvijas pirmiedzīvotāju – lībiešu – valodas, kultūras, vēstures un mantojuma apzināšana, pētniecība un popularizēšana; visas sabiedrības informēšana par Latvijas pirmiedzīvotājiem – lībiešiem, Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu un tā darbību; lībiešu valodas, kultūras un vēstures krātuvju, resursu un izdevumu veidošana, uzturēšana un pieejamības nodrošināšana, pētniecisko, kultūras un popularizēšanas pasākumu organizēšana.