Sākums / Norises / 2021

Atzinība un jauns pienākums

Livones.net

30/11/2021

Igaunijas Ārlietu ministrija 26. novembrī, kas Igaunijā ir arī Pilsoņu diena, ar Pateicības rakstiem apbalvoja tautas diplomātijas pārstāvjus – cilvēkus un pilsoniskās organizācijas, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu igauņu valodas un kultūras, kā arī Igaunijas uzņēmējdarbības veicināšanā aiz valsts robežām.

Starp 32 apbalvotajiem ir arī Valts Ernštreits, kurš atzinību saņēmis par ilgstošu darbu lībiešu valodas un kultūras saglabāšanā, kā arī par somugru sadarbības veicināšanau starp Igauniju un Latviju. Vairāk šeit.

Valts Ernštreits. Publicitātes foto

Nupat Valts Ernštreits uzņēmies jaunu pienākumu – viņš kļuvis par Latvijas Republikas kultūras ministra ārštata padomnieku kultūrpolitikas īstenošanas jautājumos. Kultūras ministram pavisam ir trīs ārštata padomnieki: juridiskajos jautājumos Gaidis Bērziņš un mediju jautājumos Jānis Lielpēters. Ārštata padomnieku pienākums ir sniegt priekšlikumus un konsultācijas par valsts politikas izstrādi un īstenošanu konkrētā jomā. Tāpat padomnieku var deleģēt pārstāvēt ministra viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi.