Sākums / Norises / 2020

2020. gada 20. aprīlī mūžības ceļos devusies Saunaga lībiete Zenta Žbanova no Zandbergu dzimtas. Dzimusi Nigliņu mājās, ilgus gadus vadījusi Jelgavā, nodzīvojusi garu, skaistu, lai arī ne vienmēr vieglu mūžu, par kuru pati teikusi (2016. gada “Lībiešu gadagrāmatā” meitas Zojas Sīles sagatavotajā atmiņu pierakstā “Manas mammas stāsts”): “Man nekad nav bijis tā, ka es negribēt dzīvot.”

Zenta Žbanova jaunībā.
Foto no 2016. gada “Lībiešu gadagrāmatas”

Ticība, dziesma un dzīvesprieks ir tās trīs vērtības, kas lībiešu zvejnieka meitai deva spēku vadīt mūžu deviņdesmit divu gadu garumā, spītējot visiem pārbaudījumiem, ko jūrmalas ļaudīm sagādāja divdesmitā gadsimta skarbie pārmaiņu vēji. Zenta Žbanova saglabāja lībiskumu un nodeva to tālāk bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem.

Lībiešu institūts un Lībiešu kultūras centrs izsaka sirsnīgu līdzjūtību Zojai Sīlei un visiem tuviniekiem, Zentu Žbanovu aizsaulē aizvadot.