Sākums / Norises / 2020

Noslēdzies Latvijas Nacionālā kultūras centra izsludinātais konkurss “Līvu (lībiešu) kultūras mantojuma saglabāšana un tradīciju pēctecības nodrošināšana”. Septiņas biedrības bija iesniegušas 14 projektus par kopējo summu 49 863,63 eiro. Kopējais piešķiramais finansējums – 25 000 eiro no valsts budžeta programmas 26.00.00 „Sabiedrības saliedētības pasākumi”.

Konkursa ekspertu komisija lēma piešķirt 3500 eiro biedrībai “Līvu fonds” lībiešu bērnu grāmatas “Kuldalapš” (“Zeltabērns”) sagatavošanai (2500 eiro) un fotomūzikas Līvu krasts – Gotlande sasaukšanās lielformāta izstādes noformēšanai (1000 eiro). Biedrībai “Mazsalacas draugi” piešķirti 450 eiro projektam “Lībiešu grāmatu plaukts Mazsalacas vidusskolā”. Lielākā summa – 12 250 eiro – piešķirta biedrībai “Līvō kultūr sidām” vairāku projektu īstenošanai: grāmatas par Lībiešu tautas namu iespiešanai (1700), portāla Livones.net darbības nodrošināšanai 2020. gadā (7000), projektam “Septiņas lībiešu valodas stundas” (2600) un Kārļa Staltes un Baibas Dambergas dzejas grāmatu iespiešanai (950).

Top lībiešu valodas stunda. Valtu Ernštreitu un Mildu Dailidenaiti filmē Dāvids Ernštreits.
Foto: LU Lībiešu institūts

Ekspertu komisija lēmusi, ka 3600 eiro piešķirami biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “Līvōd Īt””. Tos paredzēts izlietot lībiešu dzejnieka un kultūras darbinieka Kārļa Staltes 150. dzimšanas dienas atzīmēšanai – atceres pēcpusdienas rīkošanai un piemiņas plāksnes atklāšanai (600 eiro), komponista Valta Pūces autordarba pirmatskaņojumam Lībiešu svētkos (2000) un daļējai Lībiešu gadagrāmatas tipogrāfijas izdevumu segšanai (1000). Biedrībai “Koris Lōja” piešķirti 3000 eiro lībiešu kormūzikas antoloģijas ierakstu sagatavošanai, bet 2200 eiro – Ventspils lībiešu apvienībai “Rānda”, lai sarīkotu lībiešu kultūras dienas Ventspilī.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kuru nolūks ir ilglaicīga lībiešu kultūras saglabāšana un stiprināšana. Atbalstāmā prioritāte – ikgadēji un ilgtermiņa pasākumi, kuru rezultātā tiek sekmēta lībiešu kultūras ilgtspēja, iesaistot iespējami plašu kopienu un sabiedrību kopumā. Pasākumu īstenošanas termiņš ir 2020. gada 30. decembris. Konkursa dalībnieki – biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītās biedrības, kuru darbības ilgums ir vismaz trīs gadi un kuru darbības mērķi ir saistīti ar līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanu (NACE kods: 94.99), jo īpaši: praktizēšanu un tālāknodošanu jaunākās paaudzes vidū; pētniecību, t.sk., dokumentēšanu un to rezultātu plašu pieejamību; iespējami plašas līvu (lībiešu) kopienas un sabiedrības kopumā informēšanu.