Sākums / Norises / 2020

Putni ir pamodināti. Tšītšōr!

Livones.net

23/03/2020

21. marta lībiešu zibakcija ir notikusi – pēc senas lībiešu tradīcijas, pavasarim atnākot, putni ir modināti ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

Putnu modināšana Ovīšos. Māras Vīgertes foto

Lībiešu folkloras kopa “Kāndla” modina putnus Liepenē. Ilgas Pornieces foto

Sociālajos tīklos var lasīt, ka putnu modināšana notikusi senajās lībiešu dzīves vietās Rīgā, Salaspilī pie Ako pieminekļa, Daugmales pilskalnā un citur. Protams, arī Baltijas jūras Ziemeļkurzemes krastā, kur putnus no ziemas miega modināja ansambļa “Kāndla” dalībnieces un “Tšītšōr” skanēja arī Miķeļtornī. Pavasarī ieskandināja arī folkloras kopas “Skandinieki” dalībnieki un “Līvlist” dziedātāja Dagmāra Ziemele, bet nodibinājuma “Rānda” valdes locekle Māra Vīgerte putnus bija meklējusi Ovīšos. Amerikā pie Mičigana ezera putnu modināšanas dziesma skanēja Lībiešu institūta pētnieka Ulda Baloža izpildījumā.