Sākums / Norises / 2020

Helmī Stalte Kārļa Staltes piemiņas plāksnes atklāšanā Mazirbē 2020. gada augustā.
Zanes Ernštreites foto

Pirms Latvijas republikas dzimšanas dienas Ministru kabinets piešķīris balvas un Atzinības rakstus virknei sabiedrisko un kultūras darbinieku. Atzinības rakstu saņēmēju pulkā ir folkloriste, sabiedriskā darbiniece un lībiešu kultūras pārstāve Helmī Stalte par ieguldījumu latviešu un lībiešu kultūras saglabāšanā un attīstībā Latvijā un Atmodas procesu stiprināšanā.

Helmī Stalte ar ģimeni Kārļa Staltes piemiņas plāksnes atklāšanā Mazirbē 2020. gada augustā.
Zanes Ernštreites foto

Lībiešu sabiedriskās organizācijas sirsnīgi sveic Helmī sakarā ar piešķirto apbalvojumu un pievieno savus pateicības vārdus lībiešu tradīciju kopējai.