Sākums / Norises / 2020

Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits ir saņēmis Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Radu tautu programmas padomes balvu Ilmapuu (Pasaules koks). Balva izveidota 2010. gadā, un to katru gadu piešķir vienam somugru pirmiedzīvotāju pārstāvim par pilsonisku aktivitāti, kas cieši saistīta ar tautas kultūras identitāti un saglabāšanās centieniem un bez kura aktīvā darba un iedvesmojošā parauga nebūtu iespējams runāt par dzīvu somugru tautas kultūru un tās elitārām izpausmēm mākslā un zinātnē.

Šogad piešķirtā balva ir īpaši nozīmīga, jo tai kopā tika pieteikti 26 kandidāti, starp kuriem atrodami mariešu, komiešu, mordviešu, hantu, udmurtu, karēļu, ižoru, vepsu un lībiešu kultūras un sabiedriskie darbinieki. Kandidātu vidū bija daudzi nopelniem bagāti valodnieki, tautas kultūras pētnieki, skolotāji, muzeju darbinieki, žurnālisti un arī somugru aktīvisti.

Lībiešu valodnieka un kultūras darbinieka Valta Ernštreita (lībiešu valodā: Valt Ernštreit) ilgstošā sabiedriskā darbība lībiešu valodas un kultūras popularizēšanā ir bijusi daudzpusīga un ārkārtīgi sekmīga. Viņš gadu desmitiem ir pētījis un attīstījis lībiešu rakstu valodu, pētījis lībiešu valodu un tās saikni ar latviešu valodu, jaunāko lībiešu vēsturi, literatūru, vietvārdus, veidojis mūsdienīgus elektroniskus resursus lībiešu valodas un kultūras saglabāšanai un attīstībai, kā arī organizējis lībiešu valodas un kultūras apguvi, iesaistot lībiešu valodas, vēstures un kultūras pētniecības un popularizācijas kolēģus no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Lielbritānijas un citām valstīm, kā rezultātā zināšanas par lībiešiem, viņu valodu un vēsturi ir izplatījušās tālu aiz Eiropas robežām.

1994. gadā pēc V. Ernštreita rosinājuma tika izveidota biedrība Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs), kas ir viena no galvenajām institūcijām, kas kopš dibināšanas nodarbojusies ar lībiešu mantojuma apzināšanu un mūsdienu lībiešu kultūras attīstīšanu. 2018. gadā ar viņa aktīvu līdzdalību izveidots Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, kas ir pirmā zinātniskā iestāde, kuras darbības centrā ir lībiešu un viņu mantojuma pētniecība.

Savu personisko saikni ar lībiešu valodu, kultūru un cilvēkiem V. Ernštreits ir paudis lībiski rakstītajā dzejā, tostarp krājumā “Trillium / Trilium“ (Triliums; 2018), kas 2019. gadā saņēma Latvijas literatūras gada balvu, un Lielbritānijā izdotajā krājumā „People like us / Seļļizt nemē mēg“ (Tādi kā mēs; 2019).