Sākums / Norises / 2020

Lībiešu vasaras skola “Mierlinkizt”

Ieva Zdanovska, vasaras skolas vadītāja

23/08/2020

Lībieti – tu maza zvaigzne

Visā plašā pasaulē.

Nedrīkst nodzist tava gaisma,

Nedrīkst tevi pazaudēt.

Savā paša vietā jāstāv

Sīksti, stingri tev ikbrīd.

Vienmēr pasaulei lai pāri

Spoži tava gaisma spīd.

(K. Stalte, K. Vērdiņa atdzejojums latviešu valodā)

Vasaras skolas “Mierlinkizt” 2020. gada dalībnieki.
Publicitātes foto

Lībiešu jauniešu un bērnu vasaras skola “Mierlinkizt” ir noslēgusies. Pagājis jau kāds brīdis kopš 1. augusta, nometnes noslēguma dienas, taču emocijas un atmiņas mūsos ir dzīvas vēl joprojām. Paldies visiem, kas palīdzēja, atbalstīja, uzmundrināja un bija kopā ar mums. Sirsnīgs un liels paldiesarī nometnes finansiālajam atbalstītājam Latviešu valodas aģentūrai. Pateicoties tam, šogad par dalību nometnē nebija jāmaksā.

Vasaras skolai šogad bija nedaudz citādāks formāts, jo bija jāievēro nometņu organizēšanas vadlīniju stingrās prasības. Nometnes laikā 40 bērni vecumā no 6–17 gadiem apguva lībiešu valodu pie skolotājām Lindas Zonnes–Zumbergas un Ērikas Krautmanes, lībiski dziedāja dziesmas Maijas Kronbergas vadībā, kā arī gāja mierīgās un trakās rotaļās ar Julgī Stalti un Ēriku Zepu. Bērni kopā ar Ievu Vanagu veidoja grāmatzīmes, ilustrējot tikko izdoto Kārļa Staltes dzejas krājumu “Rikāz rānda”. Daudzie ciemiņi, kuri viesojās vasaras skolā, savās nodarbībās runāja ne tikai par lībiešiem, viņu valodu un kultūru, bet arī daudz izcēla lībiešu kultūras darbinieku K. Stalti, kuram šogad apritētu 150 gadi. Tāpēc arī raksta sākumā citētas dažas rindas no dzejoļa par mazo zvaigzni “Piški tēḑ”. Tas ir arī iepriekšējais nometnes nosaukums, kas vienmēr atgādinās par to, ka mums – lībiešiem – ir jāturas kopā.

Gan bērni, gan pedagogi atzina, ka šīgada septiņas dienas bija īpašas. Nometnes norisēm katru dienu varēja sekot līdzi tās facebook lapā.

Jau ir ieceres arī nākamajām nometnēm. Tās noteikti būs desmit dienu garas, kā bija iepriekš, jo septiņas ir daudz par maz. To atzina gan bērni un skolotāji, gan arī vecāki. Noteikti turpat Mazirbes skolā, jo ir ļoti liels prieks par sociālo uzņēmumu SIA “Legit” (Mazirbe.lv), ar kuru bija gods sadarboties nometnes norises laikā. Patiess prieks par radošiem un aktīviem cilvēkiem, kuri apsaimnieko skolu ilgtermiņā ar tālejošiem un augstiem mērķiem.

Lai mums izdodas tikties arī rudens un ziemas nodarbībās un uz tikšanos nākamgad!