Sākums / Norises / 2020

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludina pieteikumu iesniegšanu konkursam “Līvu (lībiešu) kultūras mantojuma saglabāšana un tradīciju pēctecības nodrošināšana”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kuru nolūks ir ilglaicīga lībiešu kultūras saglabāšana un stiprināšana. Konkursā atbalstāmā prioritāte ir ikgadēji un ilgtermiņa pasākumi, kuru rezultātā tiek sekmēta līvu (lībiešu) kultūras ilgtspēja, iesaistot iespējami plašu līvu (lībiešu) kopienu un sabiedrību kopumā.

Konkursā var piedalīties biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta biedrība, kuras darbības ilgums ir vismaz trīs gadi un kuras darbības mērķi ir saistīti ar līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanu.

Konkursa pieteikumi iesniedzami līdz  2020.  gada 26.  jūnijam  personīgi LNKC birojā (312. kab., Pils laukums 4, Rīga, LV-1365) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai ierakstīta sūtījuma veidā pa pastu, ņemot vērā, ka sūtījumam jābūt apzīmogotam ne vēlāk kā 2020. gada 26. jūnijā. Pieteikumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pastu:  lnkc@lnkc.gov.lv ar norādi “Konkursam “Līvu (lībiešu) kultūras mantojuma saglabāšana un tradīciju pēctecības nodrošināšana””.

Vairāk informācijas šeit.