Sākums / Norises / 2020

“Es un cit Es” – tādu nosaukumu Baiba Damberga devusi savam pirmajam dzejoļu krājumam, ko laidis klajā Lībiešu kultūras centrs. Tajā apkopoti vairāku gadu garumā tapušie dzejoļi latviešu, lībiešu un tāmnieku valodā. Grāmatā ietverti arī vairāki darbi no bilingvālā (lībiešu un angļu valodā) kopkrājuma (B. Damberga, V. Ernštreits, Ķempju Kārlis) “Trilium”, kas 2019. gadā saņēma LALIGABA speciālo balvu. Baibas Dambergas dzejas grāmatas “Es un cit Es” atvēršanas svētki notiks Ventspils Lībiešu kultūras dienu laikā – 9. oktobrī pulksten17.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā.

 

 

Baibas Dambergas dzejas tematiem ir plaša amplitūda. No apcerīgi vispārinošām noskaņām kā dzejolī “Lūol tarā/Dzejas dārzs”:

 

Ku vaimli val min palgõ sūdlõb

ja äb jet mīnda vaimi vōŗ,

iļ sūrlizt mõtkõd Jumāl muidlõb,

ku vaimli val min palgõ sūdlõb

 

līdz skaudram smeldzīgumam, atceroties dzimto lībiešu krastu, piemēram, dzejolī ”Sakņu tīkli”:

 

ceļas un noplok

kangari vigas

kangari vigas

viļņojas jūra zem viršiem

 

laiva aiz laivas

laiva SĪKRAGS

laiva MAZIRBE

laiva KOLKA

sakņu tīkli laivu pēdējais loms

 

ciems aiz ciema

sēta aiz sētas

sakņu tīkli

baro tēvzemes mastus

 

Autore piedāvā lasītājiem arī smalki niansētu jūtu pasauli, piemēram, dzejolī “Par zvirbulīti būt”:

Es mīlu tevi agros rītos,

tu mani – vēlu vakaros,

jo pūce tu, es – cīrulītis

un tādēļ mīlu tevi rītos.

Skrien mūsu dienas piepildītās,

zib virtuālos sakaros,

es mīlu tevi agros rītos,

tu mani – vēlu vakaros

 

Taču īpašs šarms piemīt pantiem, kas rakstīti ventiņu mēlē. Ja kāds atceras dziesmu “Ja, jūriņa, tu man dotu…”, tas novērtēs Baibas skatījumu:

cits joutajums

ko šames vispār ta ka tāds tērets

jājes to gaisgabal pār pa tēv

100 jūdž dieniņe otar 100 pa nakts mellam

lūret uz Ziemeļ namdurem

abzolūt tukšem ruokem

 

but jel prattes cig necig un paķērs līdz

vizmaz smalks tīkliņzeķs

vo glancets laiviņkurps

lōģisk dabe reāl ķuoc

no Ziemeļ daiļesmeits

 

Krājuma māksliniecisko ietērpu veidojusi autore pati, jo Baiba Damberga pēc profesijas ir grafiķe. Grāmatai palīdzējis tapt Viesturs Ozoliņš (makets), redaktore Gundega Blumberga, lībiešu valodas konsultants Valts Ernštreits, lībiešu valodas korektore Renāte Blumberga. Krājuma izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, LR Kultūras ministrija.