Sākums / Norises / 2020

21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, kurā tiek izcelta valodas nozīme ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

Šogad Starptautiskajā dzimtās valodas dienā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina piedalīties Latvijas Universitātes Lībiešu institūta organizētajā lībiešu valodas mācību stundā (institūta telpās Kronvalda bulvārī 4, Rīgā).

Lībiešu karogs lībiešu valodas runātāju nometnē Mazirbē, 2005. Zanes Ernštreites foto

Tajā ar LU Lībiešu institūta pētnieku, lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas Mierlinkizt bērnu un Salaspils jauktā kora Lōja dziedātāju palīdzību varēs gūt ieskatu lībiešu valodā, iepazīt tās skanējumu un savdabību, kā arī iemācīties lībiešu valodā nodziedāt lībiešu tautasdziesmu Tšītšōrlinkizt – putnu modināšanas dziesmu, ar kuru lībieši tradicionāli ieskandina pavasari.

Papildus ikviens varēs iemācīties lībiski nodziedāt visā Latvijā pazīstamo lībiešu tautasdziesmu „Pūt, vējiņi”, kuras lībiskais nosaukums ir Pūgõ, tūļ. Stunda tiks straumēta tiešsaistē, un tai būs iespējams sekot no pulksten 15.00.

Lībiešu valodas mantojums ir dziļi ieaudies mūsu ikdienā – gan senos vietu nosaukumos, gan daudzos ikdienišķos vārdos, kurus latviešu valoda ieguvusi mantojumā no lībiešu valodas. Starp tiem atrodami tādi ar dabu un jūru saistīti jēdzieni kā beka, kukainis, sēne, ķepa, ķīsis, laiva, liedags, loms, ļipa, murds, puķe, paisums, pīlādzis, selga.

Lībiešu valoda ir Latvijas pirmiedzīvotāju valoda, kas iekļauta UNESCO apdraudēto valodu atlantā kā vienā no pasaulē apdraudētākajām valodām. Patlaban tā ir visapdraudētākā valoda Eiropā. Tieši tāpat kā mēs rūpējamies par dabu – izzūdošajām augu sugām, dzīvniekiem un to dzīvesvietām –, jo to pastāvēšana nodrošina dabas daudzveidību un bagātību, arī dažādās valodas un kultūras, kuru skaits aizvien samazinās, nodrošina cilvēces daudzveidību un bagātību. Tāpēc lībiešu valodai nepieciešama īpaša uzmanība, tā jāglabā, jāaizsargā un jāattīsta.

Lībiešu valoda ir arī Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās Lībiešu kultūrtelpas viena no galvenajām sastāvdaļām. Tāpēc 21. februāra pasākumā Nemateriālā kultūras mantojuma padomei simboliski tiks nodota lībiešu sabiedrisko organizāciju vēstule par vēlmi nominēt Lībiešu kultūrtelpu UNESCO neatliekami saglabājamā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.