Sākums / Norises / 2020

Dzejnieka Kārļa Staltes atcerei

Livones.net

24/02/2020

Sestdien, 29. februārī pulksten 12, pie Mazirbes skolas muzejklēts aicināti visi tie, kurus interesē lībiešu muzikālais mantojums un dzejnieka Kārļa Staltes dzīve un daiļrade. Tur notiks sarīkojums “Tōla tutkām ja sūr Kōrliz tǟdõd Irēl” (Ziemas izskaņa un lielā Kārļa zīmes Mazirbē).

 

Ziemas laiku izskaņas dziesmas un dziesmas ar ievērojamā mazirbnieka Kārļa Staltes (1870−1947) dzejas vārdiem dziedās Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, vadītājs Kristians Krievāns, koncertmeistare Linda Šarkova, un Kolkas ansamblis “Laula”, vadītāja Dzintra Tauniņa. Pasākumu organizē biedrība “Randalist” kopā ar Kolkas tautas namu un Kolkas Lībiešu saieta namu. Muzejklētī iekārtoto izstādi par Kārli Stalti veido Zoja Sīle un biedrība “Mazirbes draugu kopa”.

Bijušās Mazirbes speciālās internātskolas klēts, kur ilgus gadus mājoja Maijas un Paula Valču savāktā lībiešu etnogrāfisko priekšmetu kolekcija, kuru 2008. gada izlika no telpām, jo tās esot vajadzīgas skolai, un pārveda uz Lībiešu tautas namu, kur entuziastu vākumam pamazām un palēnām pieauga kājas, kopš pagājušās vasaras ir nodota biedrībai “Randalist”. Biedrība vēlējās tur ierīkot Līvu etnogrāfisko muzeju. Dundagas pašvaldība atbalstīja šo vēlmi, vienlaikus deleģējot biedrībai uzdevumu rīkot un piedalīties pasākumos, kas saistīti ar rūpēm par kultūras saglabāšanu un attīstīšanu Mazirbes ciemā. Nekustamais īpašums “Saimniecības ēka-muzejs” nodots bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem, bet ne ilgāk, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Izdevumi, kas rodas nomas termiņā (elektrība, komunālie maksājumi u.c), jāsedz nomniekam par saviem finanšu līdzekļiem.