Sākums / Norises / 2020

2020. gada svētku ieskaņā – piektdienas, 31. jūlija, pievakare Lībiešu tautas namā. Sanākusi lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas Mierlinkizt saime, mazirbnieki un citu piekrastes ciemu ļaudis, lai klausītos un uzzinātu, kā šajos svētkos ieraudzīsim un sapratīsim lībiešu dzejnieka un kultūras darbinieka Kārļa Staltes neticami bagāto devumu lībiešu kultūrā, valodā un vēsturē.

Jaunās piemiņas plāksnes pie Ķesteru mājām Mazirbē.
Anrija Požarska foto

Lībiešu kultūras pētniece Baiba Šuvcāne paver plašāku skatījumu uz Kārļa Staltes dzīves un darba gadiem Mazirbē, to emocionāli saistot ar visiem lībiešiem tik pazīstamajām melodijām – “Min izāmō”, “Plagā loul” un “Kalāmīe loul”. Viss Kārļa Staltes bagātais mūžs – kaut arī jau visai labi zināms un daudzkārt pieminēts – jaunās krāsās uzrunā klātesošos.

Baiba Šuvcāne iepazīstina ar Kārļa Staltes mūža gājumu.
Ineses Dāvidsones foto

Tomēr Kārļa Staltes dzejai šajā vakarā ir galvenā loma. Kā teica Valts Ernštreits: “Var sacīt, ka tā nemanāmi caurvij ikvienu mūsdienu kultūras jomu. Viņa dzejoļi gan dziedāti svētkos, gan skaitīti, lai uzmundrinātu lībiešu garu.” Valts Ernštreits un Zane Ernštreite skandē dzeju lībiešu un latviešu valodā, un pasākuma dalībnieku rokās nonāk Kārļa Staltes otrais dzejoļu krājums “Bagātā jūrmala” (Rikāz rānda). Tas ir 18 atdzejotāju – mūsdienu latviešu un lībiešu dzejnieku – veltījums vienam no visu laiku lielākajiem lībiešiem viņa 150. dzimšanas dienā.

Zane un Valts Ernštreiti lasa Kārļa Staltes dzeju.
Baibas Šuvcānes foto

Vakara lielais pārsteigums – Kārļa Staltes tulkotās maz zināmās lugas “Kad es būšu liela” (Ku ma sūr līb) lasījums Mierlinkizt jestrā izpildījumā – ludziņa ar ļoti nopietnu vēsti! Lasiet to 2020. gada Lībiešu gadagrāmatā!

Mīlīgi saulainā pievakare pie Kārļa Staltes dzimtās Ķesteru mājas ir patiess prieka un cieņas apliecinājuma brīdis – tiek atklātas jaunas piemiņas plāksnes dzejniekam lībiešu un latviešu valodā. Skan Staltu ģimenes veltījums, dziesmas un laba vēlējumi tagadējiem māju saimniekiem Inesei Eniņai un Gunāram Ozolzīlem.

Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite ar košradznieces Kristīnes Dembergas darināto dvieli.
Anrija Požarska foto

Šīgada Lībiešu svētki piedāvāja nedaudz atšķirīgu sestdienas ritumu. Tomēr neiziet no prāta atkal šie divi vārdi – bagātā jūrmala. Kārļa Staltes motīvi, dabas tēli un vēstījumi viņa dzejā, rakstos, vēstulēs. Šoreiz svētki sākas tieši jūrmalā, jo:

“Ko jūs slavējat man zeltu,

Sudrabu, kas zemē guļ,

Nejūsmojiet par to velti,

nāciet līdz uz jūrmalu. (K. Salte “Bagātā jūrmala”)

Vienojušies lībiešu himnā “Min izāmō, min sindimō” un “Kalāmīe loul”, visi saņem apsveikuma vārdus no Somijas vēstnieces Rītas Korpivāras (Riita Korpivaara), Igaunijas vēstnieka Arti Hilpusa (Arti Hilpus), Ungārijas Republikas Goda konsules Arianas Župikas, Dundagas novada priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Mauriņa un vienmēr ļoti gaidītā viesa no Somijas Lauri Vālgamā (Lauri Vaalgamaa). Tad jau laiks sveicināt Jūras māti, un kupls ozolzaru vainags aiziet jūriņā, skanot “Pūgõ, tūļ!” (Pūt, vējiņi!).

Lībiešu svētku atklāšana Mazirbes jūrmalā.
Baibas Šuvcānes foto

Gudro stundu Tautas namā visi gaidīt gaida. Tās programma sola divas jaunas grāmatas, stāstu par Lībiešu institūta pirmajiem darbiem un satikšanos ar lībiešu muzikālajiem ansambļiem – “Laula” (Kolka), “Līvlist” (Rīga), “Rāndalist” (Ventspils) un“Kāndla” (Tārgale). Tik dažādi šajos svētkos un tik daudz labu pārsteigumu!

Divdesmit pirmo Lībiešu gadagrāmatu, īpaši bagātu un saturīgu, – veidojoši 16 rakstu autori, bet par tās tapšanu vairāk uzzinām no gadagrāmatas vāka foto un dizaina autores Zanes Ernštreites. Pamaniet atšķirības no iepriekšējām!

Nav mazinājusies interese par pirms dažām dienām dienas gaismu ieraudzījušā Kārļa Staltes dzejas krājumu “Bagātā jūrmala” (Rikāz rānda). Atkal skan atdzejotāju veltījumi – Inga Ābele, Kārlis Vērdiņš, Inese Zandere, Raimonds Ķirķis un citi.

Svētku noslēgums Mazirbes jūrmalā.
Ievas Ernštreites foto

Svētku reizēs nav pieņemts daudz runāt par darbu, tomēr šoreiz Lībiešu institūta vadītāja teiktais palīdzēja saprast, kas institūtā ir noticis, kas paveikts pusotra gada laikā, kādas ir tā ieceres un kā tā darbība palīdz un veicina Lībiešu kultūrtelpas iekļaušanu UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.

Šīgada Lībiešu svētkos bija vairāki jauni akcenti, tajā skaitā svētku koncerta skatuve uz Tautas nama ieejas kāpnēm, bet kupls skaits klausītāju un skatītāju tām iepretī – ceļa abās malās un pļaviņā. Uz skatuves – komponists Valts Pūce kopā ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Mariju Bērziņu un vijolnieku Raimondu Ozolu. Un atkal Kārlis Stalte – šoreiz mūzikā. “Svešatnē”, “Mazā zvaigzne”, “Atvadas no jūrmalas”, “Saule”, “Bagātā jūrmala”piecu Valta Pūces dziesmu pirmatskaņojumi Mazirbē, 2020. gada Lībiešu svētkos ar K. Staltes dzeju. Paldies autoram un solistiem par izcilo koncertu!

Ar krāšņu uguns rituālu jūras malā izskanēja svētki. Spožajām liesmām sastopoties ar tikpat skaistu saulrietu, vedina uz pārdomām:

 …tajā vietā palikt klājas,

Kur tu nolikts. Tas tavs gods,

Un, cik spēku sevī krājis,

tik daudz tev ir jāmirgo. (K. Stalte “Mazā zvaigzne”)

Atbalsts 2020. gada Lībiešu svētku norisei: VKKF, LNKC, Dundagas novada pašvaldība. Paldies visiem, kas rosināja, palīdzēja un teica labus vārdus!