Sākums / Norises / 2020

Kā 22. oktobrī ziņo LETA, ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa rīkojumu izveidota darba grupa. Tā izskatīs Latvijas Universitātes Lībiešu institūta sagatavotos un Ministru kabinetam iesniegtos priekšlikumus lībiešu kultūras un valodas aizsardzības, saglabāšanas un attīstības veicināšanai.

Kā liecina publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, darba grupas vadītājs būs Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, bet viņa vietnieks būs Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš.

Darba grupā strādās biedrības “Līvõ kultūr sidām” valdes locekle un vadītāja Renāte Blumberga, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure, biedrības “Līvõd īt” valdes priekšsēdētāja Ieva Ernštreite, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits.

Tāpat par darba grupā strādās nodibinājuma “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”” valdes loceklis Ilmārs Geige, Rīgas plānošanas reģiona Reģionālās attīstības koordinācijas nodaļas vadītāja Dace Grīnberga, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Iveta Grīnberga, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede.

Darba grupas locekle ir arī Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga, Latvijas Nacionālā kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja Evita Taupmane un Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola.

Lai izskatītu LU Lībiešu institūta priekšlikumus, darba grupas vadītājam būs jāsasauc darba grupas sēdes un jāorganizē darba grupas darbs. Darba grupas vadītājs dalībai darba grupas sēdēs varēs pieaicināt citus speciālistus, kā arī lūgt un saņemt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju. Rīkojumā norādīts, ka darba grupas sekretariāta funkcijas veiks KM.