Sākums / Norises / 2020

Bagātā jūrmala – tiksimies Mazirbē!

Ieva Ernštreite, Līvu (lībiešu) savienība

08/07/2020

2020. gads Lībiešu kultūrtelpai ir īpaši nozīmīgs saistībā ar izcilā lībiešu kultūras darbinieka Kārļa Staltes (1870. gada 9. augusts Mazirbe – 1947. gada 12. janvāris Vācija, Fērbelina) 150. dzimšanas dienas atceres pasākumiem Mazirbē. Līvu savienības organizētie Lībiešu svētki un lībiešu izcelsmes bērnu un jauniešu vasaras skola “Mierlinkizt” Mazirbē notiks Kārļa Staltes zīmē.

31. jūlijā Mazirbē būs Kārļa Staltes atceres pēcpusdiena. Ar interesi gaidām lībiešu kultūras dokumentētājas Baibas Šuvcānes jauno un apjomīgo audiovizuālo stāstu par Kārļa Staltes dzīvi un daudzpusīgo lomu lībiešu kultūrvēstures notikumos. Dzejas stunda “Bagātā jūrmala” piedāvās latviešu un lībiešu dzejnieku veltījumus Kārlim Staltem 150. jubilejā. Pievakarē būs piemiņas brīdis pie Ķesteru mājām, kur dzejnieks dzimis un dzīvojis. Pie ēkas tiks atklātas jaunas piemiņas plāksnes Kārlim Staltem lībiešu un latviešu valodā. To autors – tēlnieks Oskars Mikāns.

 

1. augustā – Lībiešu svētki Mazirbē. Tradicionāli to programmu veido gan muzikāli teatrāli uzvedumi, gan lībiešu muzikālo kolektīvu koncertprogrammas, gan arī izziņas pasākumi – lībiešu mākslinieku darbu izstādes, jaunāko izdevumu atvēršana, lasījumi un diskusijas par atklājumiem lībiešu kultūrvēsturē un mūsdienu norisēm lībiešu kultūrtelpā. Lai gan šogad sakarā ar valsts noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem svētki notiks samazinātā apjomā, tomēr tie saglabās spilgtus un nozīmīgus lībiešu kultūras un tradīciju akcentus.

Muzikāli Lībiešu svētkus bagātinās komponista, košradznieka Valta Pūces jaundarbi, kuru iecere rodama Kārļa Staltes dzejā. Līdzās lībiešu izcelsmes mākslinieku un rakstnieku kultūras zīmēm Lībiešu krastā autors pievienos savējās ar īpašu nozīmi ikvienam, kam rūp lībiešu kultūras mūsdienu izpausmes.

“Kas jauns lībiešu kultūras telpā?” Uz šo jautājumu Tautas nama zālē atbildi sniegs jaunāko izdevumu autori un veidotāji. Pie lasītājiem dosies Kārļa Staltes dzejas krājums “Bagātā jūrmala” un “Lībiešu gadagrāmata 2020”.

Kupls ozolzaru vainags jūras mātei svētku ieskaņā un maģiskais uguns rituāls saulrietā jūras malā – tie ir brīži, kuru patiesums ir tik klātesošs mūsu bagātajā jūrmalā. Svētkos piedalīsies lībiešu muzikālie ansambļi “Laula”, “Līvlist”, “Rāndalist”, “Kāndla” un lībiešu muzikālās apvienības.

Lībiešu kultūrtelpas pasākumus Mazirbē 2020. gada vasarā atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Dundagas novada pašvaldība un Kurzemes plānošanas reģions.