Sākums / Norises / 2019

Liivlased on üks väiksemaid rahvaid Euroopas, kuid sellest hoolimata on neil olnud tähtis roll Läänemere piirkonna ajaloos, keele- ja kultuuriruumis. Nad on tänaseni säilitanud oma ainulaadse identiteedi. Konverentsile on oodatud ettekanded erinevatel liivlastega seotud teemadel, nt liivi keelest, selle dokumenteerimisest ja kontaktidest, sotsiolingvistikast, liivi ajaloost, arheoloogiast ja antropoloogiast, samuti uuematest arengutest liivi kultuuris, folklooris ja etnoloogias ning nende erinevate valdkondade vastastikustest mõjudest.

2018. aasta oli liivlaste kogukonna, liivi keele ja kultuuri jaoks märkimisväärne. Liivi kultuuriruum lisati Läti rahvusliku vaimse kultuuripärandi nimekirja, kust edasi algas teekond UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Eelmisel aastal asutati Läti Ülikooli juurde liivi instituut, LIVONICA VI konverents on pühendatud ka Läti Ülikooli 100. sünnipäevale. Konverentsist osavõtjad saavad osaleda liivi kultuuri programmis.

Konverents kuulub ka UNESCO põliskeelte aasta (2019) programmi.

Konverentsil esitatud ettekannete põhjal antakse välja eelretsenseeritud ingliskeelne kogumik.

Konverentsi aeg ja koht: 26.–27. august 2019, Riia

Konverentsi korraldajad: Läti Ülikooli liivi instituut, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Liivi Kultuuri keskus

Konverentsi töökeeled: liivi, läti, inglise keel

Teeside esitamine:

  • teeside esitamise tähtaeg on 15. mai 2019,
  • teesid tuleb saata aadressile info@livones.net,
  • teeside pikkus võib olla maksimaalselt 500 sõna (ilma viidatud kirjanduse nimekirjata),
  • teesid peavad olema liivi, läti või inglise keeles.

Konverentsi teaduskomitee ja toimetuskolleegium:

Valts Ernštreits (Läti Ülikooli liivi instituut, Tartu Ülikool), Rogier Blokland (Uppsala Ülikool), Renāte Blumberga (Läti Ülikooli liivi instituut), Ina Druviete (Läti Ülikool), Miina Norvik (Tartu Ülikool, Turu Ülikool), Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Jurgys Pakerys (Vilniuse Ülikool), Eberhard Winkler (Göttingeni Ülikool)

Konverentsi korralduskomitee:

Valts Ernštreits (Läti Ülikooli liivi instituut)       valts.ernstreits@lu.lv

Uldis Balodis (Läti Ülikooli liivi instituut)         ubalodis@lu.lv

Gunta Kļava (Läti Ülikooli liivi instituut)           gunta.klava@lu.lv

Miina Norvik (Tartu Ülikool, Turu Ülikool)       miina.norvik@ut.ee

Tuuli Tuisk (Tartu Ülikool)                               tuuli.tuisk@ut.ee