Sākums / Norises / 2019

Tiksimies Mazirbē 2. un 3. augustā

Ieva Ernštreite

02/07/2019

2019. gada svētki Mazirbē sāksies jau 2. augustā ar Lībiešu kultūras dienu, bet 3. augustā būs gadskārtējie Lībiešu svētki “Nams. Darbs. Prieks”.

 

 

Lībiešu kultūras dienu programmu veidos priekšlasījumi un diskusijas par norisēm mūsdienu lībiešu kultūrtelpā – valodā, literatūrā, mākslā un mūzikā. Tās vadīs Lībiešu Institūta darbinieki un Tartu Universitātes valodnieki un lībiešu kultūrvēstures pētnieki. Lībiešu kultūras dienas ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums, tomērķis ir aktualizēt lībiskās vērtības un nozīmi Latvijas kultūrā un sabiedrībā, sargāt tās un nodot tālāk.

Mazirbes Lībiešu tautas nams šogad atzīmē savu 80. gadskārtu. Tas somugru tautu sadarbībā tika celts tā laika kuplajai lībiešu saimei un piekrastes ļaudīm. Atklāšanas ceremonijā Mazirbē 1939. gada 6. augustā vairāk nekā tūkstoš skatītāju priecājās par Mārtiņa Zīverta lugas “Tīreļpurvs” (latviešu valodā) un Alekša Kivi lugas “Nakts un diena” (Īe ja pǟva; lībiešu valodā) izrādēm. Šīgada Lībiešu kultūras dienas noslēgumā 2. augustā notiks izrāde “Pirmie, kas aiziet” – unikāls notikums lībiešu kopienas dzīvē.

Izrāde “Pirmie, kas aiziet” ir Latvijas un Igaunijas sadarbības projekts, kurā satikušies astoņi dažādu jomu igauņu un latviešu mākslinieki, meklējot kopīgu tēmu, kas interesētu gan visus iesaistītos māksliniekus, gan skatītājus Latvijā un Igaunijā. Lai arī abu valstu attieksme pret lībiešiem ir atšķirīga, šai tautai ir bijusi svarīga loma gan Latvijas, gan Igaunijas valstiskuma un dažādu laikmetu ideoloģijas kontekstā. Lībiešu liktenis vienmēr ir bijis kā brīdinājums – nekas šai pasaulē nav nemainīgs un neskarts, bet mazas tautas izzušanas process ir ātrs un nenovēršams. Izrāde analizē to, kā abu valstu politika ir atspoguļojusies lībiešu dzīvē un ko būt lībietim nozīmē šodien.

3. augustā gadskārtējie Lībiešu svētki sāksies ar dievkalpojumu Mazirbes luterāņu baznīcā, tam sekos teatralizēta svētku atklāšana pie Lībiešu tautas nama. Tad svētku dalībnieku un viesu gājiens vedīs visus uz jūras malu, lai nestu sveicienus Jūras mātei.

Atzīmējot Lībiešu kultūras centra 25. jubileju, Tautas nama zālē būs iespēja tikties ar visiem Lībiešu kultūras centra biedriem: gadsimta ceturksnī paveikto iezīmēs centra vadītāja G. Blumberga, B. Damberga atklās lībiešu gleznotāja Jāņa Beltes darbu izstādi, dzejnieks V. Ernštreits atvērs dzejas krājumu “Seļļizt Nemē Mēg”, bet R. Blumberga iepazīstinās ar topošo grāmatu par Lībiešu tautas namu.

Svētku pēcpusdienas programmā Mazirbē viesosies komponists Madars Kalniņš ar dziesmu ciklu “Jūras dziesmas” , kuras izdziedās vīru koris “Dziedonis”. Komponista Raimonda Tigula programma “Mēnesgaismas skaņu zīmējumi” autora vadībā izskanēs īsi pirms saulrieta, kam sekos krāšņs Līvu uguns aplis jūras krastā. Pašā svētku dienas izskaņā – zaļumballe kopā ar grupu “1.KURSS’’.

Pasākums tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai -100” atbalstu.