Sākums / Norises / 2019

Ar svinīgu ceremoniju 29. martā Krapes Tautas namā pasniegti apliecinājumi par iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā septiņiem vērtību pieteicējiem. To vidū bija arī biedrība “Līvõ kultūr sidām”, kas kopā ar “Līvõd Īt” un Ventspils lībiešu apvienību “Rānda” šim sarakstam pieteica Lībiešu kultūrtelpu.

Lībieši saņem apliecinājumu.
Foto: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Lūk, kādus vārdus svinīgajā brīdī, sveicot ar iekļaušanu nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, sacīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Molnika: “Lībiešu tradīcijas mums atver vārtus uz savu sakņu izzināšanu, vienlaicīgi iedod pavedienu jauna audekla aušanai, kur kopā savijas senās dzīvesziņas ar rakstiem, ko radām mēs paši, apzinoties, ka kultūrvide ir telpa, kas elpo un vēsta visai pasaulei par Latviju un tās iedzīvotājiem.”