Sākums / Norises / 2019

Nams. Darbs. Prieks

Ieva Ernštreite

02/01/2019

Lībiešu saimei 2019. gads sākas ar priecīgu ziņu – Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai -100” projektu konkursā Līvu ( lībiešu) savienībai piešķirti 5000 eiro.

Atbalstu saņēmis iesniegtais projekta pieteikums “Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrvēstures mantojuma simbols – Lībiešu tautas nams Mazirbē”. 2019. gada 2. augusts Mazirbē būs Lībiešu kultūras diena – ar priekšlasījumiem un diskusiju darbnīcām “Lībiešu kultūrvēsturiskā telpa un mantojums”. Daudzveidīgas ir iecerētas šo darbnīcu tēmas – no aktualitātēm lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā līdz norisēm lībiešu valodā un literatūrā, mākslā un mūzikā.

Nākamajā dienā, 3. augustā, notiks ikgadējie Lībiešu svētki – “Nams. Darbs. Prieks”. To laikā godināsim Lībiešu tautas namu tā 80. gadskārtā. Jau tradicionālos svētku akcentus šoreiz papildinās īpaši teatralizēti uzvedumi, jaunradīti muzikāli veltījumi, lībiešu mākslinieku grupas darbu izstāde, dokumentālo filmu retrospekcija, bērnu un jauniešu vasaras skoliņas Mierlinkizt radošās darbnīcas.