Sākums / Norises / 2019

Miris lībiešu draugs Mati Hints

Renāte Blumberga

06/12/2019

Ceturtdien, 5. decembrī, 82 gadu vecumā miris igauņu valodnieks un lībiešu draugs Mati Hints (Mati Hint, 1937–2019). Tallinas Universitātes emeritētais igauņu valodas profesors M. Hints savā zinātnieka karjerā ar lībiešu valodas jautājumiem nav padziļināti nodarbojies, tomēr viņš ar lībiešiem un viņu kultūru čakli ir iepazīstinājis igauņu lasītājus caur preses slejām un vadot daudzas igauņu biedrību ekskursijas uz Lībiešu krastu. Pēdējo reizi Lībiešu krastā Mati Hints bija 2017. gada vasarā, kad kopā ar citiem Starptautiskās lībiešu draugu biedrības biedriem apciemoja II starptautisko lībiešu vasaras universitāti.

Eduards Vēri, Katrīna Krasone un Mati Hints Košragā, 1959. gads. No Mati Hinta kolekcijas

Igaunijā Mati Hintu pazina arī kā politiķi. Viņš bija viens no Igaunijas Tautas frontes dibinātājiem un dažus gadus bija arī parlamenta deputāts.

Studējot igauņu filoloģiju, Mati Hints 1959., 1960. un 1961. gadā piedalījās profesora Eduarda Vēri vadītajās studentu vasaras ekspedīcijās pie lībiešiem. No šiem braucieniem viņa arhīvā ir saglabājušies valodas pieraksti un daudzas fotogrāfijas, kurās iemūžināti lībiski runājošie jūrmalas ļaudis un viņu mājas. Vēlākos gados viņam izveidojās tuvāki kontakti ar Pēteri Dambergu, kura lībiski rakstītās vēstules Mati Hints rūpīgi glabāja un pie kura mājām Ādažos pa ceļam uz jūrmalu vienmēr piestāja zinātnieka vadīto ekskursiju autobusi.

Vairākus gadus pirms nāves Mati Hints stāstīja, ka ir iecerējis uzrakstīt grāmatu par lībiešiem – ar 1960. gados pierakstītajiem valodas paraugiem, ar lībiešu fotogrāfijām un vēstulēm. Šī iecere nepalika tikai sarunu līmenī, tomēr manuskripts palika pusceļā. Tartu Universitātes lībiešu valodas pētnieki ir apņēmušies Mati Hinta ieceri novest līdz galam un publicēt lībiešiem veltīto grāmatu.