Sākums / Norises / 2019

Lībiešu dzeja ungāriski

Livones.net

31/12/2019

Novembra beigās Budapeštā iznāca lībiešu mūsdienu dzejas bilingvāls izdevums lībiešu un ungāru valodā “A szív hullámai” (Sirds viļņi). Krājumu atdzejojis ungāru valodnieks Pēters Pomozi, kurš dzejoļus atlasījis no 2018. gadā iznākušā dzejas krājuma “Trillium”.

Baibai Dambergai ungāru krājumā publicēti dzejoļi “Kōd kīelkõks ma sīndiz…” un “Līvõd neitst muidlõb”, bet Valtam Ernštreitam – “Amād sin sūrkabāld” un “Mäddõn āt telefonlīnijd”. Ķempju Kārlis  izdevumā ir pārstāvēts plašāk – ar dzejoļiem “Ranķul” un “Ama läeb ül”, kuri papildināti ar “Jenna” un “Piški Salats II” no dzejnieka krājuma “Salacas upes trīs krasti”. Tāpat krājumā ir ievietotas īsas dzejnieku biogrāfijas un neliels atdzejotāja P. Pomozi apcerējums par senas Eiropas tautas lībiešu valodu un mūsdienu dzeju.

Krājuma atvēršana 28. novembrī Budapeštā – Ķempju Kārlis (pirmais no labās), Pēters Pomozi (trešais no labās) un viņam blakus Valts Ernštreits

Krājumu ir izdevusi Somugru tautu pasaules kongresa Ungārijas nodaļa. Izdošanu ir atbalstījusi Starptautiskā lībiešu draugu biedrība.