Sākums / Norises / 2019

Bērnu nometnes karogs.

Jubilejas zīmē aizritējusi arī lībiešu bērnu vasaras nometne “Mierlinkizt”, jo tā šovasar darbojās 25. reizi.

Šīs pasaulē vienīgās lībiešu bērnu vasaras nometnes pirmsākums meklējams 1992. gada vasarā, kad Helmī Stalte sarīkoja pirmo šādu saietu. Helmī Stalte ielika spēcīgu pamatu stiprai tradīcijai, to turpināja Maija Valce, Mazirbes skolas lībiešu etnogrāfiskās kolekcijas veidotāja, un Zoja Sīle. Pa vidam īslaicīgi bija vēl arī citi nometnes vadītāji, bet kopš 2011. gada nometni vada Ieva Zdanovska. Viņa pati nometnes dzīvē ir bijusi kopš 1995. gada, kad strādāja par audzinātāju. Šo gadu gaitā nometnei ir bijuši trīs nosaukumi, ar tagadējo nosaukumu “Mierlinkizt” nometne ir pazīstama kopš 2004. gada.

25 nometnes: vai tas ir daudz? “Manuprāt, tas ir pietiekami. Tie ir labi jaunieša brieduma gadi. Tā ir vesela paaudze, kas izaugusi caur šo nometni. Tiem, kas sāka piedalīties nometnē pirms gandrīz 30 gadiem, tagad pašiem jau ir bērni. Tas vedina cerēt, ka noteikti sekos arī nākamā līmeņa pēctecība – mazbērni. Bērni turpina vecāku iesākto ceļu, un arī šovasar nometnē darbojas vairāki no viņiem. Tas tikai dod papildu iedvesmu gan mums, pedagogiem, gan arī pašiem bērniem un vecākiem,” saka I. Zdanovska.

Zoja Sīle ar nometnes bērniem.

Šovasar bērniem un jauniešiem daudz vairāk nodarbību notika ne tikai skolā, bet tieši Lībiešu tautas namā. Kā saka Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite, tam tā jānotiek biežāk arī turpmāk, lai “tautas nams ir kuplāk apdzīvots un biežāk skan lībiešu valoda”. Tieši te arī notika gan daļa no lībiešu valodas nodarbībām Ērikas Krautmanes un Lindas Zonnes-Zumbergas vadībā, gan Valta Ernštreita un Guntas Kļavas sagatavotās interaktīvās un aizraujošās valodas apguves nodarbības, gan lībiešu kultūrvēsturnieces Baibas Šuvcānes aizraujošais stāstījums par tautas nama vēsturi, tā nozīmīgumu lībiešu vēsturē un sadzīvē. Reinis Zumbergs kopā ar bērniem turpināja pērn sākto darbu pie pirmās aplikācijas lībiešu valodas apguvei “Memrise”. Īpaša nozīme vienmēr bijusi mūzikas un dziesmu apguvei, kas šovasar notika Maijas Kronbergas pārraudzībā.

“Mierlinkizt” nodarbība.

Šogad nometnē īpašo viesu vidū bija arī apvienība “Rodenpois” no Ropažiem, kas nodarbojas ar 14. gadsimta vēstures atveidi. Savukārt māksliniece Guna Semjonova, kas cēlusies no Beltu dzimtas atzara, 29. jūlijā strādāja ar bērniem visas dienas garumā, lai kopīgi radītu interesantus mākslas darbus, kuros cieši savijas daba, gaisma un mūzika. Paralēli visam norit arī darbs pie Līvu svētku galvenā iestudējuma Marijas Bērziņas vadībā, kurā būtiska loma bija tieši nometnes bērniem – tajā piedalījās visi nometnes dalībnieki.

“Liels gandarījums ir ik pēc katras aizvadītās nometnes, bet vislielākais no tiem ir paši bērni. Tās dzirkstis viņu acīs… to nevar vārdos izstāstīt. Tas, ka viņi nometnes noslēgumā vai aizbraucot mājās saka, ka jau gaida nākamās vasaras nometni, un pēc gada viņus atkal satiec Mazirbē – tu saproti, ka tā tik tiešām ir sirdslieta arī viņiem. Tāpat arī man, ka es te esmu, un vēl vairākiem mūsu pedagogiem, kuri šeit strādā gadu no gada. Lai gan šovasar nometnes dalībnieku skaits ir nedaudz zem 40, interese ir arvien augsta. Šovasar nometnē bija arī pirmgadnieki jeb bērni, kuriem šī ir pirmā dalības reize. Protams, ka pēc nometnes ir veselu gadu ilgs pārtraukums, tādēļ nākamajā vasarā atkal jāatkārto pērnvasar apgūtās zināšanas. Otrs apstāklis – pietrūkst tikšanās reižu, turpināt iesāktās mācības. Tādēļ jau šoruden kopā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu Valta Ernštreita vadībā rīkosim tematiskus pasākumus. Tas būs “Mierlinkizt” nometnes turpinājums visa gada garumā – reizi mēnesī nedēļas nogalēs institūta telpās turpināsim apgūt valodu, būs arī spēles un rotaļas, dziesmu dziedāšana un citas aktivitātes. Tas ir ļoti svarīgi, lai darbs ar mūsu nākotni – bērniem – neapstātos ne brīdi,” ieceres atklāja I. Zdanovska.

Lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” dalībieki saka lielu paldies visiem saviem atbalstītājiem: Kultūras ministrijai un Latvijas nacionālajam kultūras centram, Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamentam, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latviešu valodas aģentūrai un Guntai Kļavai personīgi, Latvijas Universitātes Lībiešu institūtam un Valtam Ernštreitam personīgi, veikalam “Maxima”, kā arī individuālajiem ziedotājiem Janai Frīdmanei un Laurai Šmidebergai. Paldies par informatīvu atbalstu portālam livones.net.

Paldies visiem, kuri šogad mūsu 25. vasaras skolu – nometni “Mierlinkizt” padarīja tik ļoti īpašu: Dāvidam Ernštreitam, Zojai Sīlei, Mārtiņam un Elīnai Skujām, Maijai Dāvidsonei, Marijai Bērziņai, Valtam Ernštreitam, Guntai Kļavai, Laurai Šmidebergai ar ģimeni, Baibai Šuvcānei, Ilzei Prūsei, Rasai Klucei un Ilzei Kriķītei. Paldies par sadarbību, padomu un atbalstu vasaras skolas pedagogiem Maijai Kronbergai, Eleonorai Riekstai, Megijai Grīnertei, Ērikai Krautmanei, Lindai Zonnei-Zumbergai, Līgai Freibergai, Reinim Zumbergam, Artūram Andžam, Linardam Liepeniekam un Mikam Strogonovam. Un pats lielākais paldies Līvu Savienības valdes priekšsēdētājai Ievai Ernštreitei!

Ievas Zdanovskas un Artūra Andža foto.