Sākums / Norises / 2019

Tartu Universitātes igauņu valodas vēstures un dialektu profesors, starptautiskās Lībiešu Draugu biedrības biedrs, akadēmiķis Karls Pajusalu (Karl Pajusalu) saņēmis 2019. gada Latvijas Republikas valsts apbalvojumu – Atzinības krusta IV šķiru. Croix de la reconnaissance ir Latvijas senākā godalga (iedibināta 1710. gadā Liepājā). Karls Pajusalu ir ilggadīgs Lībiešu Draugu biedrības biedrs. Ar savu lielo interesi lībiešos, lībiešu valodā, vēsturē un kultūrā viņš ir iedvesmojis daudzus. Viņš ir bijis daudzu lībiešu pasākumu organizators, vadītājs un atbalstītājs. Viņam īpaši tuvi temati ir senā Vidzeme un Salacas lībiešu valoda, kurā viņš ir publicējis vairākus dzejas krājumus (2013. gada “Salats joug kolm aģa” (Salacas trīs krasti) un “Toini sina” (Otrais tu)).

Karls Pajusalu (Karl Pajusalu). Attēls: Wikimedia.