Sākums / Norises / 2019

Lahkus Mati Hint (1937–2019)

Tuuli Tuisk

06/12/2019

Suure kurbusega teatame, et lahkunud on Liivi Sõprade seltsi pikaaegne liige Mati Hint. Mati oli eesti keeleteadlane, kes oli tuntud ka kui ühiskonnateadlane ja poliitik. Neid teemasid, mis talle korda ja hinge läksid, oli palju. Liivi keel ja kultuur oli üks nendest. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilasena osales Mati Eduard Vääri juhitud ekspeditsioonidel liivlaste juurde aastatel 1959–1961, liivi üritustel ja kohtumistel käis ta aga korduvalt hiljemgi. Talle oli oluline kajastada liivlaste olukorda ja liivi kultuurisündmusi eestlastele. Viimati käis Mati Liivi rannas 2017. aastal, kui toimus II rahvusvaheline liivi suveülikool. Sellest käigust meenutas Mati sooja tundega tudengite sünnipäevalaulu, mis oli spetsiaalselt temale loodud …

 

(Mati Hint 2009. aastal Väina jõe ääres liivlaste vanema Ako mälestusmärgi juures, foto Tuuli Tuisk)

 

Minu viimane kokkupuude Mati Hindiga oli seotud tema 1960. aasta käsikirjaliste liivi tekstide sisestamisega. Mati jaoks oli oluline, et need tekstid saaksid kindlasti ümber kirjutatud ja avaldatud. Nagu ettevõetud töödega ikka, jäi ka see töö mõneks ajaks seisma. 2019. aasta septembris jõudsin tekstide sisestamisega lõpuks valmis ja saatsin tekstifailid Matile. Mu esimesele kirjale vastust ei tulnud. Samuti ei tulnud vastust teisele kirjale. Süda aimas halba …

Mati lahkus 5. detsembri õhtul. Ja just sel õhtul sai Matist ja tema liivi tekstidest kõneldud… Püüan kindlasti need tekstid avaldada. Õnneks jõudsime Matiga nende tekstide osas päris palju asju sõbralikult selgeks arutada. Emotsionaalse ja otsekohese inimesena seadis ta küll omad nõudmised, aga nõustus samas minu ettepanekutega ja andis paljuski mulle vabad käed. Arvan, et need tekstid saab kokkuvõttes avaldada just sellisena nagu Mati nägemus oli. Ja tal oleks selle üle kindlasti hea meel!