Sākums / Norises / 2019

Jauni pētījumi par lībiešiem

Livones.net

04/03/2019

Februārā vidū iznāca jau trešais lībiešu valodas jautājumiem veltītais Igauņu un somugru valodniecības žurnāla speciālnumurs. Tā redaktori ir Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits un Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu. Žurnālā ir publicēti 12 raksti angļu valodā ar īsiem kopsavilkumiem igauņu un lībiešu valodā. Latvijas pētniekus tajā pārstāv Uldis Balodis, Renāte Blumberga, Ina Druviete, Valts Ernštreits, Gunta Kļava un Baiba Šuvcāne. Žurnāls ir brīvi pieejams visiem interesentiem internetā šeit.

Tieši pirms gada, 4. martā, emeritētais Tartu Universitātes profesors un ievērojamākais lībiešu valodas pētnieks Tīts Reins Vītso svinēja savu 80. dzimšanas dienu, tādēļ šis žurnāla numurs ir veltījums viņam lielajā jubilejā. To ievada Tūli Tuiskas un Karla Pajusalu raksts par T. R. Vītso lībiešu valodas pētījumiem, kuram pievienots arī profesora publicēto lībiešu valodas pētījumu saraksts.

 

Šodien, profesora 81. dzimšanas dienā, Tartu Universitātes Igauņu un vispārējās valodniecības institūtā (Jakobi ielā 2–423) pulksten 16 notiks profesora godināšana un žurnāla atvēršanas pasākums, uz kuru laipni aicināti visi interesenti.