Sākums / Norises / 2019

2019. gada 29. martā jau otro reizi tiks pasniegti apliecinājumi par iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Svinīgajā ceremonijā Krapes Tautas namā apliecinājumus saņems septiņi vērtību pieteicēji, to skaitā biedrība “Līvõ kultūr sidām”, kas kopā ar “Līvõd Īt” un Ventspils lībiešu apvienību “Rānda” sarakstam pieteica Lībiešu kultūrtelpu.

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2018. gada nogalē tika apstiprinātas Gaujas plostnieku amata prasmes, dubultauduma šatiera segu aušana Ziemeļvidzemē, Pēterburgas ermoņiku spēlēšanas tradīcijas, caurspēlējamās cītaras spēle, knipelēšanas prasme, Lībiešu kultūrtelpa, Rucavas tradicionālā kultūrtelpa un Upītes kultūrtelpa.

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016. gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Tas ir regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi. Šobrīd sarakstā iekļautas 14 vērtības.