Sākums / Norises / 2019

Šogad 9. martā aprit 110 gadu, kopš dzimis izcilais lībiešu kultūras darbinieks – valodas skolotājs, dzejnieks un teicējs – Pēteris Dambergs. Lai godinātu viņa veikumu, Lībiešu institūts kopā ar Lībiešu kultūras centru un Līvu savienību 8. martā pulksten 18.00 aicina visus interesentus uz sarīkojumu “Mums ir savs gājums” Lībiešu institūta telpās Kronvalda bulvārī 4–220, Rīgā (bijušajā LU Bioloģijas fakultātē).

Pēteris Dambergs.

Pēteris Dambergs vairāk nekā trīsdesmit gadu strādāja par skolotāju dažādās Latvijas skolās, taču līdztekus maizes darbam un arī vēlāk, aizgājis pensijā, viņš rosīgi darbojās lībiešu valodas saglabāšanā un kopšanā. 1935. gadā iznāca viņa sastādītā “Dzimtās valodas lasāmgrāmata skolai un mājām” (Jemakīel lugdõbrāntõz skūol ja kuod pierast). 1960. gados viņš strādāja pie esperanto–latviešu–lībiešu sarunvārdnīcas un līdzīga trīsvalodu uzdevuma “Fitoterapija”. 1970. gados Dambergs iesaistījās Harija Skujas ierosinātās lībiešu dzejas antoloģijas sastādīšanā un Lībiešu tautasdziesmu izdevuma veidošanā. 1978. gadā Igaunijā lībiski un igauniski iznāca Damberga raksts “Lībiešu valodas kopšana”, kas ilgu laiku bija plašākais pētījums par lībiešu rakstu valodas tapšanu. Pateicoties P. Damberga plašajam ieguldījumam lībiešu valodas leksikas apkopošanā, ir bijis iespējams 2012. gadā izdot „Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcu”, kas ir līdz šim lielākais lībiešu leksikas avots.

8. marta sarīkojumā atmiņās par Pēteri Dambergu dalīsies tuvinieki, tiks atklāta mākslinieces Baibas Dambergas darbu – to skaitā arī Pētera Damberga portrets, kura turpmākā mājvieta būs Lībiešu institūtā, – izstāde, skanēs Pētera Damberga dzejoļi latviešu un lībiešu valodā, kā arī P. Dambergam veltītie dzejoļi. Dziesmas ar Pētera Damberga vārdiem dziedās Ģirta Gailīša vadītā Salaspils jauktā kora “Lōja” grupa.