Sākums / Norises / 2018

Līvõ loul

Ieva Ernštreite

04/04/2018

Lai atzīmētu lielākās un vecākās lībiešu sabiedriskās organizācijas – Līvu savienības – 95. jubileju, lībieši paši, viņu draugi un atbalstītāji 7. aprīlī pulcēsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā uz svētku sarīkojumu “Līvu dziesma” (Līvõ loul).

Ielūgums uz Līvu savienības 95. gadadienas svinībām.

 

Līvu Savienība (Līvõd Īt)  ir dibināta 1923. gada 2. aprīlī Mazirbē.  Lai gan Līvu savienība apvienoja labi ja desmito daļu no visiem tālaika lībiešiem, tā bija sabiedriskās un kultūras dzīves galvenā veicinātāja un koordinētāja, kurai gan ar padomiem, gan materiāli palīdzēja dažādas igauņu un somu biedrības. Organizācijas galvenie darbības virzieni ir saglabājušies arī šodien, un Līvu savienība joprojām ir lielākā lībiešu organizācija pasaulē.

Pateicoties Līvu savienības aktīvajai darbībai, 1991. gadā Latvijas Republikas likumā “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju lībieši tika atzīti par Latvijas seno pamattautību.

Līdzās latviešiem, jā, un arī igauņiem, lībieši savu dzīves ziņu, dzīvesveidu un kultūras vērtības ir allaž izteikuši dziesmās. Tādēļ arī šajos svētkos goda vietā būs lībiešu dziesma. Tā modinās, tā rosinās atcerēties līvu dzejniekus un melodiju autorus lībiešu muzikālo ansambļu “Līvlist”, “Rāndalist”, “Kāndla”, “Laula”, “Nurmorkestõr”, Salaspils kora “Lōja” un folkloras draugu kopas “Skandinieki” vadībā.

Īpašs brīdis būs projekta “Lībiešu tradīcijas ceļš no Latvijas neatkarības līdz Latvijas simtgadei (notikumu videoapskats par periodu no 1989. līdz 2014. gadam)” noslēgums. Līvu savienība pasniegs dāvinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – digitalizētu videomateriālu par norisēm Ziemeļkurzemes lībiešu kopienā. Tas paredzēts ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, lai iepazītos ar mūsdienu lībiešu kultūru.