Sākums / Norises / 2018

Atzīmējot Latvijas Universitātes Lībiešu institūta svinīgo atklāšanu 21. septembrī, Igaunijas Literatūras muzejs sadarbībā ar Starptautisko lībiešu draugu biedrību izdevis nelielu lībiešu teiku krājumu “Mierrovz” (Jūras ļaudis). Tas arī norādīts titullapā: “Līvõd institūt vāldiž tīemiz ovkõks Oskar Loorits kolektsijstõ” (Par godu Lībiešu institūta atvēršanai no Oskara Loritsa kolekcijas).

Krājums pilnībā ir lībiešu valodā, un tajā ir ievietotas 14 teikas par jūras ļaudīm un viņu dzīvi – jūras kāzām, zilajām govīm, jūras zirgiem, nārām u. c. Tās 1921.–1926. gadā lībiešu ciemos pierakstījis igauņu folkloras zinātnieks Oskars Loritss, un to oriģināli pašlaik glabājas Igaunijas Literatūras muzejā. Krājumā publicēti sīkradznieka Didriķa Breinkopfa, lielirbnieces Līzes Grīnbergas, košradznieku Grietas Skadiņas, Kristīnes Dembergas-Ozolzīles un Augusta Skadiņa, lūženieces Marijas Leites, vaidenieku Līzes Bertholdes un Jāņa Zēberga, kā arī pitradznieces Marijas Šaltjāres stāstīto teiku varianti.

Teiku izlasi ir sastādījusi folkloras zinātniece Mare Keiva (Mare Kõiva), bet tekstus pārrakstījusi un sagatavojusi publicēšanai valodniece Tūli Tuiska (Tuuli Tuisk). 35 lappušu biezo krājumu ilustrē lībiešu fotogrāfijas no Lauri Ketunena un Oskara Loritsa krājuma.