Sākums / Norises / 2018

Iepazīst suitu kopienas kultūras mantojumu

Ieva Ernštreite

06/05/2018

Līvu savienības ļaudis no Ventspils, Kolkas un Rīgas 27. aprīlī devās izzināt suitu pusi Alsungas novadā, lai iepazītos ar biedrību “Etniskās kultūras centrs ”Suiti”” (EKC), tās darbību un pieredzi suitu kultūras mantojuma saglabāšanā un dzīvotspējas nodrošināšanā.

Līvu savienība ciemojas pie suitiem.
LS arhīva foto.

Jau teju desmit gadu suitu kultūrtelpa ir UNESCO aizsargāta. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, to, ka paši suiti prot novērtēt savu tradīciju vērtību, savu unikalitāti un neatlaidīgu darbu, lai ne brīdi neatslābtu vēlme un rosība uzturēt savu unikalitāti ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.

Pirms desmit gadiem suiti sanāca Dižspaulcē un, atsaucot atmiņā redzēto un dzirdēto pie igauņiem Kihnu salā, nolēma, ka savas kultūras tradīcijas arī suiti veiksmīgi glabās un tālāk nodos paaudzēm, baudot UNESCO paredzētās aizsardzības nostādnes. Par šo laiku mums šķietami viegli un ar gandarījumu pastāstīja toreizējais Kuldīgas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls. Viņam tad arī vislielākie nopelni suitu kopienas ceļā uz UNESCO statusa iegūšanu. EKC “Suiti” vadītāja Dace Martinova uzsver, ka ikdienas darbs suitu tradīciju saglabāšanā izpaužas gan kultūras pasākumos, gan skolās un bērnudārzos, nemaz jau nerunājot par tik populārām nodarbēm kā dažādu paaudžu suitu dziesmu ansambļi, deju kopas un muzikālie ansambļi, suitu amatu darbnīcas.

Mēs pajautājām, kas ir vissvarīgākais, ikdienā un visu mūžu saglabājot, tālāk nododot savas tradīcijas. Atbilde ir vienkārša:

“Viss jādara pašiem, nekāds statuss neko nedarīs mūsu vietā. Jāziedo ļoti daudz sava laika, savas naudas, sava prieka! Brīvdienu nav!”

Kādus rosinājumus saņēmām? Iesaistīt, ieinteresēt jauno paaudzi savu tradīciju turēšanā – ģimenēs, vasaras nometnēs, draugu lokā. Darboties kopā. Rosināt jaunāka gadagājuma cilvēkus saredzēt savu tradīciju izpausmi mūsdienīgos veidos – saziņā, tūrisma biznesā, dažādos sadarbības projektos, jo suitu garā – tas ir stilīgi! Tā nav nekur! Esiet unikāli un ļoti darbīgi!

Ciemošanās Alsungā nebūtu pilnīga, ja mēs neapciemotu Sv. Miķeļa Alsungas Romas katoļu baznīcu, Suitu ķēķi un krāšņo suitu tautastērpu darināšanas darbnīcu, bet suitu sklandrausis un bukstiņbiezputra – labam garastāvoklim un pārdomām. Vai lībieši arī to spēs?