Sākums / Norises / 2017

Desmit dienu garumā bērni apgūs lībiešu valodu, dziedās lībiešu dziesmas, ieskatīsies lībiešu kultūras un vēstures lapaspusēs. Šogad mūsu unikālā, interesantā un aizraujošā nometne ir pārtapusi par vasaras skolu “Mierlinkizt”. Tas tāpēc, ka skoliņas dalībniekiem būs iespēja  atklāt vēl nedzirdētus faktus un stāstus par lībiešu dzīves stilu un tradīcijām, uzzināt, diskutēt un saņemt atbildes uz jautājumiem  par Ziemeļkurzemes lībiešu ciemiem senāk un mūsdienās.

Jūras laiks, ekskursijas, dabas taku izzināšana, sarunas ar interesentaiem cilvēkiem –  lībiešu kultūrvēstures un tradīciju pazinējiem- to visu arī šogad piedzīvos „Mierlinkizt 2017” dalībnieki. Lībiešu kultūrvēstures zinātāja kolciniece Baiba Šuvcāne atklās dažu  piekrastes ciemu unikālo raksturu,  bet grāmatas “Ziemeļkurzemes lībiešu tradicionālie ēdieni” autore kolciniece Dženeta Marinska iepazīstinās  ar lībiešu ēdieniem un to pagatavošanu.

Vasaras skoliņa “Mierlinkizt” 2017.

Līvu un igauņu dančus kopā ar visiem vedīs Jānis Sīpols, savukārt dundadznieks Aldonis Zumbergs stāstīs par savu aizraušanos – dzimtas koka pētīšanu un veidošanu.

Ar prieku un nepacietību gaidām 27.jūliju, kad vasaras skoliņas pedagogi un darbinieki „Mierlinkizt 2017” atkal satiksies Mazirbē, jau 23.reizi! Lībiešu valodu nometnē mācīs Linda Zonne- Zumberga un Ērika Krautmane, mūzikas nodarbības vadīs Ingus Lelis, par bērniem rūpēsies 5 jauki un mīļi audzinātāji Eleonora Rieksta, Alise Pokšāne, Inga Alekse, Reinis Zumbergs un Ingus Lelis, bet mākslas nodarbības atkal vadīs divas Maijas – Maija Dāvidsone un Maija Kronberga. Medmāsa Evita Šulca rūpēsies par visu skoliņas dalībnieku veselību un možu garu. Esam gandarīti, ka lielākā daļa pedagogu paši nāk no „Mierlinkizt” saimes un zina, ka tur ir vērts atgriezties katru gadu jūlija beigās- augusta sākumā!

Protams, vasaras skolas „Mierlinkizt 2017” dalībniekus jūs varēsiet sastapt  5.augustā Mazirbē – Lībiešu svētku koncertā.

Ļoti ceram, ka Jūras māte un Vēja māte mūs lutinās un ļaus baudīt dižjūras labumus!

Par atbalstu vasaras skolas „Mierlinkizt 2017” rīkošanai sakām paldies LR Kultūras ministrijai, Rīgas domes Izglītības un kultūras departamentam, Latviešu valodas aģentūrai, Valsts Kultūrkapitāla fondam, SIA Elva Baltic, SIA ESSA, SIA Maxima, kā arī individuālajiem ziedotājiem.