Sākums / Norises / 2017

Desmit dienu garumā mazie jūrasputniņi apguva lībiešu valodu pie Lindas Zonnes-Zumbergas un Ērikas Krautmanes, dziedāja lībiešu dziesmas kopā ar Ingu Leli, gāja rotaļās Jāņa Sīpola vadībā, ieskatījās lībiešu kultūras un vēstures lapaspusēs kopā ar Ievu Ernštreiti, Baibu Šuvcāni, Ievu Zdanovsku, Dženetu Marinsku, Aldoni Zumbergu, Jāni Medni, Julgī Stalti, Montu Kvjatkovsku un vēl, un vēl.

Kopā ar bērniem šīs neaizmirstamās 10 dienas pavadīja jauki un mīļi audzinātāji Eleonora Rieksta, Alise Pokšāne, Inga Alekse, Reinis Zumbergs un Ingus Lelis, mākslas nodarbības vadīja Maija Dāvidsone un Maija Kronberga. Medmāsa Evita Šulca rūpējās par visu skoliņas dalībnieku veselību un možu garu. Mums bija vareni palīgi, mūsu pašu audzēkņi Kristers Lukševics, Aksels Trulis un Megija Grīnerte. Esam gandarīti, ka lielākā daļa pedagogu un palīgu paši nāk no „Mierlinkizt” un “Piški tēģ” saimes un zina, ka Mazirbē ir jāatgriežas katru gadu jūlija beigās un augusta sākumā.

Vasaras skolas laikā meklējām labāko lībieti “Paŗīmi līvli”. Atradām! Tas ir Mikus Strogonovs, kurš svētkos kopā ar mazāko labāko lībieti Edžu Kalniņu nesa vainagu – ziedojumu Jūras mātei. Tā kā bija lieli viļņi, tad nācās vainagu pašiem ienest jūrā. To  varēja redzēt arī ziņās.

Noslēgumā bērniem mirdz acis, un viņi vēlas mācīties un uzzināt arvien jaunas un jaunas lietas. Tas liecina tikai vienu – lībieši nekur nepazudīs. Par viņiem un viņu mēlē runās vēl ilgi.

Par atbalstu vasaras skolas „Mierlinkizt 2017” rīkošanai un bērnu mirdzošajām acīm sakām paldies LR Kultūras ministrijai, Rīgas domes Izglītības un kultūras departamentam, Latviešu valodas aģentūrai, Valsts Kultūrkapitāla fondam, SIA Elva Baltic, SIA ESSA, uzņēmumam MAXIMA, kā arī individuālajiem ziedotājiem un protams, livones.net par informatīvo atbalstu. Vairāk varat lasīt un bidles skatīt vasaras skolas “Mierlinkizt” Facebook mājaslapā.