Sākums / Norises / 2017

Atvadu vārdi Edgaram Sīlim

Livones.net

03/07/2017

Starptautiskā lībiešu draugu biedrība, Lībiešu kultūras centrs, Līvu savienība un visa lībiešu sabiedrība skumst par nozīmīgā lībiešu sabiedriskā darbinieka Edgara Sīļa (27.12.1949–2.07.2017) pāragro nāvi.

Kad atjaunoja Latvijas valstisko neatkarību, ekonomists Edgars Sīlis bija viens no tiem, kas aktīvi iestājās par lībiešu tiesību atjaunošanu, par to, lai lībiešiem būtu pamattautības statuss un pienācīgi tiktu novērtēta viņu valoda. Edgars Sīlis bija arī viens no 1991. gada 4. februārī dibinātās valsts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas „Lībiešu krasts” organizētājiem un un tās direktors vairāk nekā desmit gadus. Šajā laikā kultūrā un zinātnē paveiktais nav pārvērtējams. Darbības sākumgados tika apkopoti un topogrāfiskajās kartēs piesaistīti visi teritorijā sastopamie vietvārdi, apsekoti tautas celtniecības nozīmīgākie objekti un novērtēts to stāvoklis. Mazirbē tika noorganizētas divas lībiešu kultūras un kultūrvēsturiskā novada izpētei veltītas starptautiskas konferences (1992. un 1994. gadā). 1992. gadā atjaunoja mēnešraksta “Līvli” darbību, izdeva lībiešu gadagrāmatas, organizēja un finansēja lībiešu valodas nodarbības Mazirbē, Kolkā un Ventspilī, kā arī finansēja (daudzus gadus arī organizēja) ikgadējās lībiešu bērnu nometnes Mazirbē. Ar LK finanšu atbalstu notikuši arheoloģiskie izrakumi, veikta arheoloģisko objektu apzināšana visā “Lībiešu krasta” teritorijā un tās tuvākajā apkārtnē, bet etnogrāfi pētījuši piekrastes ciemus. Nedrīkst aizmirst arī to, ka Edgars Sīlis rosīgi iesaistījās darba grupā, kura izstrādāja valsts ilgtermiņa mērķprogrammu “Lībieši Latvijā”.

“Lībiešu krasta” direktors Edgars Sīlis un lībiešu kultūras darbiniece Zoja Sīle.

Edgars Sīlis bija aizrautīgs novadpētnieks un publicists, senu un jaunlaiku notikumu apkopotājs un lībiešu kultūrvēstures liecību krājējs. Kā viņš pats atzina, “man laime saistās ar kaut kādu izziņas procesu. Jaunas zināšanas, jauni pārdzīvojumi, atziņas – tas man dod laimes sajūtu. Un šinī ziņā tas, kas iegūts šeit, krastā, ir ļoti vērtīgs.”

Saņemtas vairākas līdzjūtības. Somugru tautu konsultatīvā padome raksta: “No dzīves aizgājis Edgars Sīlis – nerimstošais cīnītājs par lībiešu tautas tiesībām un kultūru. Pateicoties viņa centieniem un enerģijai, 1991. gadā Latvijā  tika nodibināta valsts īpaši aizsargājamā lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija “Lībiešu karsts”. Edgars Sīlis bija tās vadītājs 10 gadus. Viņš aktīvi un mērķtiecīgi veicināja kultūras un humanitāro saišu attīstīšanu ar radu tautām. 1998. gadā pēc viņa iniciatīvas Lībiešu krastā notika Somugru tautu konsultatīvās padomes sēde. Pēc šīs sēdes viņš mums palicis atmiņā kā ļoti enerģisks, pretimnākošs un jautrs cilvēks.

Edgara Sīļa nāve ir liels zaudējums ne tika lībiešiem, bet arī visai somugru sabiedrībai. Taču atmiņas par viņu kā uzticīgu lībiešu tautas dēlu mūžīgi paliks mūsu sirdīs.”

Nodibinājuma “Fenno-Ugria” (Igaunija) līdzjūtībā teikts: “Pieminam Edgaru Sīli – Lībiešu krasta glabātāju, lībiešu kultūras dzīves aizrautīgo rosinātāju, uzticamo sadarbības partneri un ļoti draudzīgu un jauku cilvēku. Edgars bija enerģisks cilvēks, kurš no visas sirds savu darbu veltījis lībiešiem un kuru vienmēr pavadīja priecīgs prāts. Viņš nezaudēja humoru arī smagās situācijās. Viņa aiziešana ir liels zaudējums visiem viņa draugiem.

No sirds jūtam līdzi dzīvesbiedrei Zojai, citiem tuviniekiem un visai lībiešu tautai.”

Atvadīšanās no Edgara Sīļa notiks 8. jūlijā pulksten 12.00 krematorijā Jēkabpils ielā 28, Rīgā.