Sākums / Norises / 2016

Top lībiešu valodas gramatika

Livones.net

03/02/2016

Tartu Universitātes profesors un jaunievelētais Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli Karlu Pajusalu portālam livones.net pastāstīja, ka Tartu Universitātē pašlaik noris darbs pie plaša un sistemātiska lībiešu valodas gramatikas apraksta. Tajā pirmo reizi lībiešu valodas pētniecības vēsturē tiks iekļauta arī lībiešu valodas sintakse. Paredzams, ka 2018. gadā iznāks lībiešu valodas gramatikas grāmata.

Projekta vadītājs ir Karls Pajusalu, bet galvenais eksperts – emeritētais profesors Tīts Reins Vītso. Darba grupā strādā Tartu Universitātes pētnieki Mīna Norvika, Tūli Tuiska un Valts Ernštreits. Darbu pie jaunās lībiešu valodas gramatikas tiek plānots pabeigt 2017. gada nogalē, bet 2018. gadā tā tiks izdota grāmatā – sākumā igauņu valodā un vēlāk, iespējams, arī latviešu valodā.

Tartu Universitātes pētnieki Tīts Reins Vītso, Valts Ernštreits un Karls Pajusalu. Attēls: Līvõ kultūr sidām arhīvs.