Sākums / Norises / 2015

Tartu Ülikool, Liivi Kultuuri Keskus ja Läti keele agentuur kutsuvad osa võtma rahvusvahelisest teaduskonverentsist „LIVONICA V: Liivi pärand”, mis toimub 10. septembril 2015 Riias.

Konverentsi teemad: keel, ajalugu, kultuurilugu, kirjandus, etnoloogia, muusika jt.

Korraldajad: Līvõ Kultūr Sidām (Liivi Kultuuri Keskus), Tartu Ülikool ja Läti keele agentuur.

Töökeeled: liivi, eesti, läti, inglise.

Konverentsil osalemiseks palume saata ettekande teesid (kuni 200 sõna) elektrooniliselt 30. maiks 2015.

Konverentsil esitatud ettekannete põhjal antakse välja ingliskeelne artiklikogumik. Kõiki artikleid retsenseerib toimetuskolleegium.

Artikli esitamise tähtaeg on 30. september 2015.

 

Konverentsi teadus- ja korralduskomitee, artiklikogumiku toimetuskolleegium:

Dr. hist. Renāte Blumberga (Liivi Kultuuri Keskus)

Dr. phil. Valts Ernštreits (Liivi Kultuuri Keskus, Tartu Ülikool)

Dr. phil. Karl Pajusalu (Tartu Ülikool)

Dr. philol. Tiit-Rein Viitso (Tartu Ülikool)

Dr. philol. Eberhard Winkler (Göttingeni Ülikool)

Dr. philol. Inita Vītola (Läti keele agentuur)

 

Kontaktisikud:

Renāte Blumberga                                                      Gunta Kļava

Liivi Kultuuri Keskus                                                Läti keele agentuur

e-post: renate.blumberga@gmail.com                   e-post: gunta.klava@valoda.lv

 

 

 

Rahvusvaheline teaduskonverents 

LIVONICA V

10. september 2015 

 

ANKEET 

 

Ees- ja perekonnanimi 

 

Teaduskraad / Akadeemiline kraad

 

Töökoht

 

Aadress

 

Telefon

 

E-post

 

 

Ettekande keel

 

liivi

 

läti

 

eesti

 

inglise

­­­­­­­­­­­­­­­­

Ettekande teema (ettekande keeles):

 

Ettekande teesid:

 

 

 

Palun saatke teesid 30. maiks 2015 e-postiga aadressil renate.blumberga@gmail.com või gunta.klava@valoda.lv.

Kui soovite konverentsile pühendatud kogumikus avaldada artikli, saatke selle käsikiri 30. septembriks 2015 e-postiga aadressil renate.blumberga@gmail.com  või gunta.klava@valoda.lv.