Sākums / Norises / 2015

2015. gada 10. septembrī Rīgā, Igaunijas Republikas vēstniecības telpās, notiks starptautiskā zinātniskā konference “Livonica V: Lībiešu garamantu zelta fonds”. To rīko Latviešu valodas aģentūra, Tartu Universitāte, Līvõ Kultūr sidām un Igaunijas Republikas vēstniecība.

I

jag / daļa / osa / part

10.00-10.20     Konferents vāldižtīemi / Konferences atklāšana / Konverentsi avamine / Opening of

the conference

10.20-10.40 Renāte Blumberga (LV / FI) „Lībiešu valoda vēstulēs 1920. gadu I pusē” / „Livonian in letters in the first half of 1920s”

10.40-11.00 Ott Kurs, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk (EE)        „Eduard Vääri rollist liivi uurimis- ja kultuuriloos” / „The role of Eduard Vääri in the hystory of Livonian scientific research and culture”

11.00-11.20 Kristi Salve (EE) „Salaja Salatsi kaudu. Liivlaste asualadega seotud kohanimed eesti regivärssides” / „Toponyms of the places populated by Livonians in the Estonian runo-songs”

11.20-11.40 Ieva Vītola (LV) „Svētupes vietu folklora” / „The folklore of Svētupe area”

II

jag / daļa / osa / part

12.10-12.30 Eberhard Winkler 

12.30-12.50 Patrick O’Rourke, Karl Pajusalu (EE) „On Livonian traces in Estonia”

12.50-13.10 Gunta Kļava (LV) „Dažas gramatiskas pārmaiņas latviešu valodā lībiešu valodas ietekmē” / „Some grammatical changes in Latvian caused by Livonian”

13.10-13.30 Miķelis Zeibārts (LV) „Livonian, Estonian and Latvian common lexics”

13.30-13.50 Miina Norvik (EE) „Tuleviku väljendamise tarindid liivi keeles” / “The expression of future time in Livonian”

III

jag / daļa / osa / part

15.00-15.20 Christopher Moseley (GB) „Livonian and other revitalized community languages: a comparison”

15.20-15.40 Nirvana Bhatia (US) „How Does Livonian Stack Up?: An Assessment of Language-Revitalisation Techniques in Europe and Beyond”

15.40-16.00 Linda Zonne-Zumberga (LV) „Līvõ kēļ portālā Facebook” / „Līvõ kēļ in Facebook”

16.00-16.20 Aldis Pinkens (LV) „Lībiešu kultūras mantojums Kolkas pagastā” / „Livonian heritage in the life of Kolka municipality”

16.20-16.40 Valts Ernštreits (LV) „Livonian in 21st century: challenges and benefits”