Sākums / Norises / 2014

Veiksmīgi aizvadītas ceturtās Lībiešu kultūras dienas Ventspilī

Māra Vīgerte, nodibinājuma „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda”” valdes priekšsēdētāja

15/09/2014

 2014. gada 12. un 13. septembrī Ventspilī notika ceturtās Lībiešu kultūras dienas. Ventspils Galvenajā bibliotēkā atklājām fotogrāfa Jura Ģiguļa fotoizstādi „Jāņa Prinča diena”, kur fotoattēlos dažādās netipiskās situācijās Jāņa Prinča vecākā tēlā veiksmīgi iejutās Ventspils teātra aktieris lībietis Antars Grīnfelds.

Kā ierasts, jau ceturto gadu Lībiešu kultūras dienu otrā diena sākās ar īsu piemiņas brīdi pie lībiešu kultūras darbinieka Jāņa Prinča pieminekļa, bet turpinājās Ventspils Galvenajā bibliotēkā, kur notika starptautiska zinātniskā konference Livonica IV „Lībieši: valoda, vēsture, kultūra”.

Lībiešu kultūras dienu pasākumi noslēdzās Ventspils Livonijas ordeņa pilī, kur izskanēja koncertsRānda kīelad” („Jūrmalas zvani”), kurā piedalījās Salaspils lībiešu koris „Lōja” (diriģenti Ģirts Gailītis un Dace Melvere) un Liepājas zvanu koris „Campanella” (vadītāja Astra Ziemele).

Vēlos pateikt vislielāko paldies visiem, kas piedalījās Lībiešu kultūras dienu pasākumos. Paldies manam kolēģim laikraksta „Ventas Balss” fotogrāfam Jurim Ģigulim, kas atsaucās aicinājumam veidot fotoizstādi, paldies lektoriem rakstniecei Laimdotai Sēlei, „Ventas Balss” žurnālistei Līgai Gabrānei, novadpētniecei Baibai Šuvcānei un tulkotājai Ullai Fraserei par neaizmirstamiem un aizraujošiem stāstījumiem konferencē „Lībieši: valoda, vēsture, kultūra”. Paldies Tartu Universitātes profesoram Tītam Reinam Vītso par stāstījumu par zinātnisku rakstu krājumu „Pētījumi par lībiešu valodu” (Studies on Livonian), jo īpašs paldies, ka šis stāstījums bija lībiešu valodā!

Paldies Liepājas zvanu korim „Campanella” un Salaspils korim „Lōja” un īpaši Ģirtam Gailītim par burvīgo koncertu Livonijas ordeņa pilī. Paldies Ventspils lībiešu ansamblim „Rāndalist”, kas ar lībiešu mūziku papildināja vairākus kultūras dienu pasākumus, kā arī Ventspils novada folkloras kopām „Kāndla” un „Piški kāndla” par dalību fotoizstādes atklāšanā.

Paldies Līvu savienības Ventspils nodaļas labajiem gariņiem Ausmai Ernestovskai, Diānai Grīnfeldei, Ritmai Stūrei un Daivai Bazilēvičai par nenovērtējamo palīdzību svētku tapšanā un norisē. Paldies Antaram Grīnfeldam par veiksmīgu iejušanos Jāņa Prinča tēlā un konferences vadīšanu.

Liels paldies Lībiešu kultūras centram par atbalstu Jāņa Prinča un viņa dēla Jāņa sarakstītās grāmatas „Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” trešā izdevuma izdošanā. Īpašs paldies Valtam Ernštreitam, Gundegai Blumbergai un Zanei Ernštreitei, bez kuru līdzdalības grāmata nebūtu piedzīvojusi atkārtoto izdošanu.

Paldies Rūtai Karmai par klātbūtni grāmatas atvēršanas svētkos. Paldies Latviešu valodas aģentūrai, īpaši Initai Vītolai un Guntai Kļavai par atbalstu Lībiešu kultūras dienu norišu organizēšanā un grāmatas tapšanā. Paldies Ventspils pilsētas domei par finansiālo atbalstu un Ventspils domes deputātei Ilzei Buņķei par pamudinājumu un iedrošinājumu rīkot Lībiešu kultūras dienas. Paldies Ventspils bibliotēkai un īpaši Olitai Šteinmanei un Astrai Pumpurei, paldies Ventspils muzejam un Margaritai Marcinkēvičai!

Paldies ikvienam, kas bija klāt Lībiešu kultūras dienās un dalīja prieku par šo pasākumu ar mums! Paldies par labajiem vārdiem un vērtīgiem norādījumiem! Paldies visiem!

Ar šīm Lībiešu kultūras dienām atvados no aktīvas dalības lībiešu pasākumos un norisēs. Ir noslēdzies posms, kurā ar patiesu prieku darbojos kopā ar fantastiskiem cilvēkiem, ieguvu nesakaitāmi daudz labu draugu un neizmērāmi daudz prieka! Turpmāk esmu nolēmusi pievērsties savai profesionālajai darbībai, kas neļauj kvalitatīvi savienot darbu sabiedriskā organizācijā. Bet – mēs noteikti tiksimies lībiešu pasākumos. Lai mums visiem veicas!