Sākums / Norises / 2014

Talsu pilsētas dome kopš 2000. gada iedibinājusi tradīciju piešķirt literāro prēmiju par ieguldījumu rakstnieka Aleksandra Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.
2014. gada Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākums notiks 10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā. Talsu Galvenā bibliotēka izvirzījusi astoņus pretendentus – grāmatas, kuras izdotas 2012. un 2013. gadā. To skaitā ir divas grāmatas par lībiešiem: Baibas Šuvcānes “Lībiešu krasta stāsti”, unikāls kultūrvēstures piemineklis lībiešu krastam, jo šeit pirmo reizi apkopotas pašu lībiešu atmiņas un dzīvesstāsti, kas atspoguļo norises visos lībiešu piekrastes ciemos laika periodā no 19. gadsimta beigām līdz pat 20. gadsimta beigām. Uz prēmiju pretendē arī rakstu krājums „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra”. Tā ir grāmata par lībiešu vēsturi un mūsdienām, par kultūras un valodas attīstības procesiem, kā arī literatūras, mākslas un mūzikas dzīvi ir tapis Latvijas, Igaunijas, Somijas un Vācijas zinātnieku kopdarbā.

Prēmiju pasniedz ik pēc diviem gadiem, un 2012. gadā to saņēma Baiba Šuvcāne par grāmatu “Senais lībiešu ciems Kolka”.