Sākums / Norises / 2014

Somugru tautu kultūras svētki

Ieva Ernštreite

06/10/2014

4.otobrī Rīgas Latviešu biedrības nams vēra durvis somugru tautu kultūras svētkiem. Programma bija ļoti piesātināta, bagāta daudziem spilgtiem un negaidītiem akcentiem.

Šīs idejas autori ir Rīgas Latviešu biedrība, tās valdes priekšsēdētājs Guntis Gailītis un Igaunijas biedrība „Fenno-Ugria”. Tās vadītāja Vīa Kadi Raudalainena, kura aizvadītājos Lībiešu svētkos Mazirbē bija viesu vidū un bija visai priecīga, uzzinot, ka Lībiešu krastā vienmēr ir bijusi interese par radu tautu kultūru, tradīcijām un šodienu.

Latvijas lībiešu saimi šajos krāsainajos kultūras svētkos pārstāvēja Lībiešu krasta ļaudis no Kolkas, ansamblis „Rāndalist” no Ventspils, Rīgas lībiešu ansamblis „Līvlist”, lībiešu jauniešu orķestris „Nurmorkestõr”, bet čakls Līvu savienības Rīgas grupas brīvprātīgo pulks rosījās, lai svētkos visi justos omulīgi.

Svētku programma bija ļoti piesātināta, bagāta daudziem spilgtiem un negaidītiem akcentiem – krāšņi tautastērpi, aizraujoši priekšlasījumi, neparasti atklājumi, somugru garšās nacionālās virtuves gardumi, sarunas, jauni kontakti.

Kā īpaši saturīgus jāmin vairāku Tartu Universitātes pētnieku un doktorantu vēstījumus par komi un urāliešu valodām (Dr. philol. Nikolajs Kuzņecovs), erziešu un mokšas tradicionālo kultūru (Nātālija Abrosimova), udmurtu folkloru (Nikolajs Aņisimovs) u.c. Savukārt Latvijas Universitātes doktorante etnogrāfe Indra Čekstere uzrunāja klātesošos ar aizraujošu referātu „Ieskats lībiešu tradicionālās kultūras ietekmē Vidzemes kalendārajās ieražās”. Latvijas lībiešu saime ar prieku uzņēma labu paziņu – biedrības „Fenno-Ugria” padomnieka Jāka Prozesa stāstījumu par aktuālo somugru tautu valodu un kultūru izpētē.

Kad satiekas radu tautas, tad mazs kļūst liels un nozīmīgs. Mūsu radu tautas stipras darīja, dara un darīs mūsu vēsture, kultūra un tradīcijas. Šodien šo atbalstu Igaunijā un Ungārijā nodrošina valsts izglītības un kultūrpolitika, kas paver ilgtermiņa iespējas mazajām somugru tautām kopt un saglabāt unikālo. Turklāt katru gadu oktobrī Somugru diena Igaunijā ir oficiāla brīvdiena. Šogad tas ir 18.oktobris- svētku diena visā valstī, kad godā tiek celts mazo somugru tautu unikālais kultūras mantojums.

 Somugru tautu pārstāvju pirmā tikšanās Rīgā, Latvijā- Somugru tautu kultūras svētkos ir patiesi nozīmīgs un gudrs notikums. Latvijas lībiešu mazajai saimei šādiem svētkiem ir liela nozīme- tie mudina arī mūs kopā neatlaidīgi darboties lībiskuma saglabāšanā, vēstīt par savu veikumu draugiem un atbalstītājiem, tiekties uz kvalitāti un jaunām idejām.